Sinds vorig jaar huisvest het Kunstenfestivaldesarts de Free School, een project gewijd aan het delen van kennisgerelateerde praktijken en artistieke experimenten. Door diverse formats samen te brengen, wil de Free School een tijdelijke, open en toegankelijke school creëren. De huidige gezondheidscrisis heeft veel mensen, werkzaam in een pedagogische of artistieke context, gedwongen om informatie vanop een afstand uit te wisselen. Nieuw is dat echter niet, zeker niet voor diasporische gemeenschappen, waar archipels van identiteiten historisch gezien, maar ook vandaag nog, in leven worden gehouden door culturele tradities over grenzen heen te delen. Van één brief per maand tot één audiocassette per jaar; van één telefoontje per week tot een dagelijkse videoboodschap. Met The Diasporic Schools nodigt Kunstenfestivaldesarts zeven kunstenaars uit om te reflecteren op het erfgoed en de leefwereld waar ze zich toe verhouden. Elk van hen ontwikkelt een artistiek project op basis van nieuwe vormen van kenniscirculatie in een diasporische context en herdenkt transmissie als een politiek en emanciperend instrument. Van een online videoclub om familiefilmpjes te delen met de Palestijnse diaspora en een school om collectief de geschiedenis van Rwanda te herschrijven met behulp van poëtische bronnen, tot een platform om politieke discussies te faciliteren tussen Cubanen op het eiland en in de diaspora. Elk project binnen The Diasporic Schools functioneert als een klas die via een open call internationale participanten samenbrengt die affiniteit hebben met één van de artistieke onderzoeksvragen. Daarnaast zullen de kunstenaars aanwezig zijn in een virtueel publiek programma dat voor iedereen toegankelijk is. In tijden waarin de pandemie de wereld op slot draait, wil The Diasporic Schools bestaande banden versterken, de mogelijkheid bieden om in en van de diaspora te leren, en reflecteren over de geschiedenis, politiek en toekomst van gesprekken op afstand.