Within: Concerts

€ 14 / € 10
1h

Ontmoet de muzikanten na het concert van 12/05

Tarek Atoui ontsluit Within op twee manieren. Naast een open studio voor de ontwikkeling van innovatieve geluidsinstrumenten is er een reeks concerten. Daarin komt het onderzoek tot leven en wordt de akoestische relatie tussen het instrumentarium en de ruimte waarin het bespeeld wordt afgetoetst. Het Kunstenfestivaldesarts en Tarek Atoui nodigen Brusselse en internationale muzikanten uit om de prototypes van de instrumenten te bespelen, op basis van partituren en vrije improvisatie en gebaseerd op de praktijken van deep listening en klankmassage. Het zijn stuk voor stuk unieke geluidsperformances die je zintuigen prikkelen en misleiden. De geluidsstukken van Tarek Atoui zijn geworteld in de sociale en politieke realiteit; technologie en compositie worden ingezet als katalysatoren van identiteit en individuele expressie. De ateliers en de concertreeks van Within creëren een boeiende synergie die je op een totaal andere manier naar de wereld doet luisteren.

“A observer cette chorégraphie singulière ainsi que les réactions très physiques de spectateurs sourds et malentendants, on a l’impression de pénétrer dans une dimension inconnue. On se prend à imaginer d’autres façons d’écouter que le mode auditif classique.”
Le Soir, 10 mei 2017

Zie ook
Within: Tentoonstelling

Een project van
Tarek Atoui

In samenwerking met
lokale en internationale muzikanten en componisten

Muzikanten
[5/05] Mats Lindström / Jean-Luc Fafchamps / Kobe Van Cauwenberghe / Jean-Michel Pancin / Isabelle Dierkens / Anne Clossen, [12/05] Zoe McPherson/ Dejana Seculic / Erik Heestermans, [19/05] Raed Yassin / Karen Willems/ Thierry Madiot, [26/05] Carlo Siega / Glenn Marzin / Giulia Silvestri / Christophe Albertijn

Productie
Helga Duchamps

Presentatie
Kunstenfestivaldesarts, Rosas, BOZAR, WIELS

Coproductie
Kunstenfestivaldesarts, Galerie Chantal Crousel (Parijs)

In samenwerking met
Arts & Culture

Back to top

Within, een luisterlaboratorium

Het werk van Tarek Atoui krijgt een centrale plaats op het Kunstenfestivaldesarts in 2017. Atoui’s artistieke aanpak is vloeiend en veelzijdig: klank- en beeldmateriaal, lichaam en performance… De elementen van zijn installaties houden elkaar voortdurend in beweging, stap voor stap evoluerend van de ene plek naar de andere. Steeds weer ontstaan er nieuwe raakvlakken en ontmoetingen, alternatieve werkvormen en manieren om ervaringen uit te wisselen. Met de grootste aandacht onderzoekt Atoui het actieve en bewuste luisteren. Hij legt de materie van de klank bloot, zijn amplitude en ruimtelijkheid, en doet dat tot in de kleinste details. De vraag die de kunstenaar stelt, is in welke mate klanken bepalend zijn voor onze verhouding tot tijd en ruimte, en tot onze eigen lichamelijke aanwezigheid.

In het werk van Tarek Atoui staat niet alleen de klank centraal maar ook de gebaren die die klank voortbrengen. De door de kunstenaar ontworpen muziekinstrumenten lokken een performance uit: ze scheppen een waaier aan mogelijkheden om door het lichaam van de muzikanten bespeeld te worden. Atoui’s werk heeft daardoor een choreografische dimensie: hoe verhoud je je tot een instrument, hoe bespeel je het en welke lichaamsdelen breng je ervoor in beweging? Ook het lichaam van de toeschouwer staat centraal in de ervaring. Het is de ontvanger maar ook de geleider van de klank, die trilt en uitdijt van vloer tot muren, van voeten tot handen.

De klank- en beeldcreaties van Tarek Atoui zijn performances die de zintuigen bespelen en de traditionele hiërarchie tussen waarnemingskanalen ondergraven. Tastzin en gehoor zijn er niet langer om de visuele waarneming te volgen of te versterken: alle zintuigen worden ingezet om de omgevingswereld te benaderen. Nieuwe manieren van communiceren leiden tot originele contacten tussen individuen. Zonder woorden ontstaan er vormen van empathie en uitwisseling. Dit hyperzintuiglijke, fysieke communiceren via tastzin en gehoor gaat aan het woord vooraf, het overstijgt de taal.

De artistieke souplesse van Tarek Atoui heeft een impact op de presentatie en perceptie van zijn werk. Bij hem vind je geen unieke, eendimensionale en duidelijk afgebakende vormen, maar een open en veranderlijk proces waar plaats is voor samenwerking en dialoog. Instrumentenbouwers, componisten, slechthorenden, professionele muzikanten en amateurs… Ze zijn allemaal welkom om samen met de kunstenaar de meest verscheiden formats en evenementen uit te werken. Tijdens het Kunstenfestivaldesarts nemen die de vorm aan van een tentoonstellingsruimte en een reeks concerten.

De tentoonstellingsruimte is een working room waar de fascinerende muziekinstrumenten van Tarek Atoui te zien zijn en bespeeld kunnen worden tijdens ateliers en repetities. De concertreeks is gespreid over de volledige duur van het festival. Elke vrijdag spreekt Atoui op een andere plek af, met muzikanten en slechthorenden, waarna ze samen composities uitvoeren die voor die specifieke gelegenheid gecreëerd zijn.

Opmerkelijk is ook de politieke dimensie van deze sterk intuïtieve en doorvoelde praktijk. Het werk van Tarek Atoui overstijgt vele grenzen: die tussen professionele en amateurmuzikanten, tussen muziekgenres, tussen horende, slechthorende en dove personen. Hij gaat voorbij aan de retoriek om te komen tot een unieke dialoog en een wederzijds luisteren, tot de hoogst mogelijke aandacht voor de ander en een maximaal bewustzijn van de onmiddellijke omgeving.

Back to top

Tarek Atoui wordt in 1980 in Libanon geboren. In 1998 verhuist hij naar Frankrijk, waar hij geluidskunst en elektroakoestische muziek studeert. In 2008 wordt hij artistiek directeur van STEIM in Amsterdam, een onderzoekscentrum voor elektronische muziekinstrumenten. Als geluidskunstenaar en componist gaat zijn aandacht naar de definitie van het begrip instrument en naar de performance zelf als een open, complex en dynamisch proces. Zijn werk was te zien in het New Museum in New York (2009-2011), op de negende en elfde biënnale van Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten (2009-2013), op dOCUMENTA 13 in Kassel (2012), op de achtste Biënnale van Berlijn (2014) en in de Fondation Louis Vuitton in Parijs (2014-2015). Tarek Atoui leeft en werkt in Parijs.

Back to top