The Time We Share is een boek met de dramaturgie van een voorstelling. In dit boek reflecteren meer dan veertig auteurs over veel voorkomende thema’s uit de voorbije twee decennia van het Kunstenfestivaldesarts.

Reflecties op de podiumkunsten

The Time We Share biedt een brede waaier aan kritische benaderingen van twee decennia podiumkunsten. De auteurs zoomen in op werk uit de hele wereld om na te gaan welke kritische inzichten in de samenleving erin naar voren komen. Het gaat hier onder meer om de dialoog tussen geschiedenis en herinnering, het ontwikkelen van gemeenschapszin, de wisselwerking tussen fictie en werkelijkheid en de flinterdunne grens tussen toeschouwer en getuige. Behalve beelden van de performances bevat het boek ook teksten van de kunstenaars zelf, schetsen, foto’s en bijdragen van vooraanstaande filosofen en sociologen. Het geheel is bedoeld als een globaal overzicht van de relaties tussen podiumkunsten en samenleving.

De publicatie van The Time We Share viel samen met de twintigste editie van het Kunstenfestivaldesarts in 2015. Het boek is echter meer dan een instrument dat het geheugen aanscherpt: het is opgevat als een atlas waarin het verleden opengaat naar de toekomst – zoals elke kaart ons het verhaal vertelt van hen die een weg aflegden om ze te kunnen tekenen, en ons tegelijk uitnodigt om te dromen van mogelijke reizen.

Een uitgave van Kunstenfestivaldesarts & Mercatorfonds
Naar aanleiding van de twintigste editie van het Kunstenfestivaldesarts in mei 2015
Redactie Daniel Blanga-Gubbay & Lars Kwakkenbos
Met bijdragen van Brett Bailey, Jérôme Bel, Romeo Castellucci, Boris Charmatz, Pieter De Buysser, Tim Etchells, William Forsythe, Heiner Goebbels, Edit Kaldor, William Kentridge, Amir Reza Koohestani, Maurizio Lazzarato, André Lepecki, Thomas Madden, Christoph Marthaler, Chantal Mouffe, Reza Negarestani, Mariano Pensotti, Dan Perjovschi, René Pollesch, Walid Raad, Milo Rau, Claude Régy, Rimini Protokoll, Suely Rolnik, Walid Sadek, Árpád Schilling, Christoph Schlingensief, Gerald Siegmund, Isabelle Stengers, Pieter T’Jonck, Benjamin Verdonck, e.a.
Vormgeving Casier/Fieuws

Koop dit boek

The Time We Share is te koop op de website van het Mercatorfonds.