Solidaire Tickets = Solidaire Douches

Solidaire Tickets worden Solidaire Douches voor onze partner DoucheFLUX.

In het verleden was het principe van het solidair ticket eenvoudig: je kon mee betalen voor het ticket van een minder bemiddeld persoon, per schijf van 1€. Zodra het bedrag van een ticket was bereikt, kreeg een persoon in moeilijkheden een plaats voor een voorstelling naar keuze. Onze afdeling Publiekswerking zorgde voor de verdeling van de gefinancierde tickets via de socioculturele verenigingen en organisaties van de sociale sector waarmee we een partnership hebben.

Door de annulering van het festival is het niet meer mogelijk. Maar we willen waakzaam blijven voor de noden van mensen die zich in de meest precaire omstandigheden bevinden in onze samenleving. 

Daarom zullen, in deze uitzonderlijke gezondheidscrisis, alle bijdragen voor de solidaire tickets dit jaar worden doorgestort naar onze partner DoucheFLUX.

Een Solidaire Douche kost €5, maar je kan voor een bedrag vanaf €1 bijdragen wanneer je Ghost Tickets koopt. Je kan ook rechtstreeks bij DoucheFLUX.

Koop Ghost Tickets >>
Ga naar de website van DoucheFLUX >>