Betaal mee aan het ticket van behoeftige personen (vanaf € 1) en bied hun de kans een voorstelling bij te wonen.

Het Kunstenfestivaldesarts probeert een breed publiek warm te maken voor een uitdagend artistiek programma. Daarom is het van cruciaal belang om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor allen, ook voor wie behoeftig is of uit de boot van de reguliere opvang valt.

Het basisidee van een “solidair ticket” is dat je kan bijdragen aan de kost van een ticket van iemand die het niet breed heeft, door € 1 (of een veelvoud daarvan) te betalen. Voor elk bedrag per ticket dat zo verzameld wordt, kan een behoeftig persoon een ticket krijgen voor een zelfgekozen voorstelling. De beschikbare tickets worden door onze afdeling publiekswerking aangeboden aan socioculturele verenigingen en welzijnsorganisaties waarmee we een langdurig partnership hebben.

Let wel: het solidair ticket komt alleen terecht bij mensen die door hun specifieke situatie geen gebruik kunnen maken van reguliere kortingen zoals Paspartoe en Article 27.