Betaal mee aan het ticket van behoeftige personen (vanaf € 1) en bied hun de kans een voorstelling bij te wonen.

Hoe werkt het?

Het ‘sociaal ticket’ is een nieuw initiatief van het Kunstenfestivaldesarts, in navolging van het ‘ticket suspendu’ dat Théâtre Varia in januari 2016 introduceerde. Dat concept is geïnspireerd op de caffè sospeso (uitgestelde koffie), een naoorlogs gebruik uit Napels. Dat werkt volgens een eenvoudig principe: je bestelt twee koffies maar je krijgt maar een kopje; het andere is ‘uitgesteld’ tot een behoeftig persoon erom vraagt.

Bij het sociaal ticket koop je geen tweede kaartje; je betaalt voor 1 € (of een veelvoud daarvan) mee aan het kaartje van iemand die het niet breed heeft. Voor elk bedrag van 8 € dat zo verzameld wordt, kan een behoeftig persoon een ticket krijgen voor een zelfgekozen voorstelling.

De beschikbare tickets worden door onze afdeling publieksbemiddeling aangeboden aan socioculturele verenigingen en organisaties met wie we een langdurig partnership hebben lopen. Let wel: het sociaal ticket komt alleen terecht bij mensen die door hun specifieke situatie geen gebruik kunnen maken van reguliere kortingen zoals Paspartoe en Article 27.

Het Kunstenfestivaldesarts is een festival voor hedendaagse creatie dat een breed publiek probeert warm te maken voor een uitdagend artistiek programma. Daarom is het van cruciaal belang om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor allen, ook voor wie behoeftig is of uit de boot van de reguliere opvang valt.