Workshop Alternatives sorcières

    15/05 - 19/05  | 10:00 - 18:00
    20/05  | 15:00 - 18:00

€ 30
FR / EN

Publieke performance op 20/05 – 18:00
Voor kunststudenten, antropologiestudenten, wie zich verbonden voelt met de hedendaagse figuur van de heks
Inschrijving flore@kfda.be / 02 226 45 91 voor 16/04, stuur een CV + korte motivatiebrief waarin je jezelf voorstelt en je interesse voor deze workshop uitlegt. (Inschrijvingen beperkt tot 15 pers. + aanwezigheid op de 6 dagen gevraagd.)

De laatste jaren kent hekserij als denkbeeld een heropleving, voornamelijk binnen het activisme van kunstenaars, feministen, queers en ecologisten. Als reactie tegen onderdrukking streven ze naar een meer ethische en minder individualistische bestaansorde. Dit maakt hekserij vandaag tot een metafoor voor militant anders-zijn, een andere manier van leven, leren en de wereld begrijpen. Tijdens een zesdaagse workshop zorgen choreografe Latifa Laâbissi en curatrice Anna Colin voor een fysische en theoretische verkenning van de hedendaagse figuur van de heks. Met teksten, ficties, reconstitutie, lichaamspraktijken, filosofische en antropologische inzichten zorgt Alternatives sorcières voor een immersie in de historische verbeelding en beleving van de heks. De workshop zoekt naar een uitwisseling van rationele en irrationele kennis. Samen met de 15 deelnemers sluit de workshop af met een publieke presentatie.

Zie ook
Latifa Laâbissi, Anna Colin & Paul Maheke – W.I.T.C.H.E.S Constellation

In samenwerking met
Charleroi danse – Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Back to top

Latifa Laâbissi is in 1964 in Grenoble (Frankrijk) geboren en werkt als danseres en choreografe. Sinds het prille begin van haar loopbaan beschouwt ze haar lichaam als een politieke plaats. Haar dans is een bundeling van esthetiek, poëzie en politiek die de in de hedendaagse samenleving heersende machtsverhoudingen bevraagt. Ze toetst haar benadering af aan de identiteit vormende realiteit en aan haar eigen door raciale stereotypen gekenmerkte geschiedenis. In haar stukken en onderzoeksprojecten brengt ze ongeziene representaties van het wilde, burleske, intieme lichaam. Het zijn beelden die tegelijk aantrekken en afstoten. De figuur van de heks, de krijger, de archaïsche vrouw, de tribale naaktheid en het spook zijn incarnaties die de vastgeroeste verwachtingen van de toeschouwer uit balans brengen. De personages uit de stukken van Latifa Laâbissi duiken op uit het onderbewustzijn van onze collectieve verbeelding. Ze tonen de vaak onzichtbare maar toch sterk aanwezige gemarginaliseerde en storende identiteiten en minderheden. De choreografe noemt haar personages "toxische figuren" die de weldoende kracht hebben onze collectieve geschiedenis, de verhalen en de onze kijk erop, kritisch in vraag te stellen. 

Anna Colin is curator, professor en onderzoekster. Ze is mede-stichter en medevoorzitter van de Open School East in Margate (Groot-Brittanië), een informele pedagogische en socioculturele instelling voor artistieke ontwikkeling en kennisuitwisseling tussen verschillende lokale en andere artistieke gemeenschappen. Anna is als curator sinds 2014 verbonden aan Lafayette Anticipations - de stichting van de onderneming Galeries Lafayette in Parijs en is doctorandus aan de School of Geography van de Universiteit van Nottingham waar ze trans-historisch en geografisch onderzoek doet naar zogenaamd alternatieve pedagogische en socioculturele instellingen. Anna Colin was in 2015-16 samen met Lydia Yee curator van de reizende tentoonstelling British Art Show 8 (Leeds, Edinburgh, Norwich en Southampton). Voordien was ze als directeur verbonden aan Bétonsalon - Centrum voor kunst en onderzoek, Parijs (2011-12), curator aan het Maison populaire, Montreuil (2012) en aan Gasworks, Londen (2007-10).

Back to top