The May Events

1968-2018

    16/05 - 20/05

Vijftig jaar na de gebeurtenissen van Mei 68 staat The May Events stil bij de – vaak stille – verhalen die erop terug te voeren zijn. De bedoeling is zowel de complexiteit van het verleden in kaart te brengen als de diverse toekomstperspectieven te onderzoeken. The May Events biedt een gelaagde presentatie van tijdsperspectieven en ficties, of het nu de arbeidersrevolte in Detroit betreft of een bespiegeling over het studentenprotest dat in 2048 in Mexico zal plaatsvinden. Niet alleen reizen we terug in de tijd om van daaruit naar de urgenties van nu te kijken, we projecteren onszelf ook in de toekomst om te speculeren over hoe het heden eruitziet. Het programma met tentoonstellingen, een performance/installatie, gesprekken, workshops en rondleidingen, die allemaal in de kunstschool INSAS plaatsvinden, presenteert de kunst als een landschap voor nieuwe verhalen.

PROGRAMMA

The May Events gaat verder op 23 > 26/05 in Vooruit te Gent

Inleiding
De May Events uit de titel verwijzen niet alleen naar de gebeurtenissen van mei 68, waarvan we dit jaar de vijftigste verjaardag vieren, maar ook naar de artistieke projecten en gesprekken van het programma in de kunstschool INSAS, Brussel, en in Vooruit, Gent. De activiteiten en opvoeringen hebben als doel de aard zelf van het protest te onderzoeken,verbanden met vandaag te leggen en de mogelijkheid van ‘revolutionaire momenten’ te overwegen. 

Het programma presenteert en onderzoekt die momenten van puur potentieel, geïnspireerd door hedendaagse onderwerpen en contexten die uit radicale singulariteiten van over de hele wereld voortkomen. Het historische kader wordt bevraagd, uitgedaagd of zelfs achtergelaten, en het samengaan van verleden, heden en toekomst wordt complexer gemaakt door fictie als een vorm van speculatie, activisme of interventie. Fictie als een vorm van eerlijkheid, die naar de waarheid probeert te zoeken.

Op die manier wordt mei 68 meervoudig en pluralistisch, met dank aan de kunstenaars die contrahegemonische verhalen over het verleden en het heden creëren met behulp van verschillende geschiedenissen en landschappen uit de bewegingen van 68. Dat is het geval bij de werken van Pamina de Coulin, die slogans en statements willen heroveren aan de hand van een reeks spandoeken die de mogelijkheid om te protesteren opnieuw opeisen, en door Lagartijas Tiradas al Sol, die met hun performatieve installatie een blik werpen op de 68-beweging in Mexico via een fictieve toekomstige documentairefilm. 

Het heden zit ingebakken in de geschiedenis. De toewijding voor het nu, en het besef dat we de toekomst alleen in dit eigenste moment kunnen realiseren, is een andere rode draad door het werk van de meeste kunstenaars. Ze vertellen ons waar we voor moeten strijden om menselijk te kunnen blijven en welke nieuwe perspectieven we moeten ontsluiten voor de komende generaties. Eén hoofdzaak komt daarbij naar voren, gerelateerd aan privilege en de nood om ruimte te maken voor diversiteit in een artistieke wereld die niet immuun is voor de ziekten van de samenleving. Die thema’s staan ook centraal de Decolonial Guided Tours, die in samenwerking met het Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations uit Matongé werden gemaakt en de verbanden tussen het koloniale verleden en de eerste Afrikaanse migranten in dat district verkennen.  

Wat de eigentijdse context betreft, waar kunst en cultuur soms onder druk staan maar hun waarde als politieke wapens sterker dan ooit staat, verzamelt het programma enkele Braziliaanse artiesten in een publiek gesprek (Art & Populism. Brazilian Arts under Attack) met Leandro Nerefuh als moderator. Het evenement zal zich vooral toespitsen op de verhouding tussen kunst en populisme in een land waar conservatieve krachten een bedreiging vormen voor de cultuur, ondermeer door censuurwetgeving. 

Het produceren en delen van kennis, het verbeteren van werkomstandigheden en het opkomen voor alternatieve platformen en niet-hiërarchische wisselwerkingen zijn ongetwijfeld de meest markante prestaties van de 68-bewegingen in Europa, en vandaag worden die herontdekt door nieuwe generaties kunstenaars. Een andere manier om kennis te produceren en te delen wordt voorgesteld door Ivana Müller in Notes, waarbij een gedeeld boek wordt geannoteerd en de daad van het lezen tot een stil, collectief gebaar wordt getransformeerd, en door Michiel Vandevelde met The Political Party, (hosting a public library and a reading club). Scholen en universiteiten zijn vruchtbare plaatsen waar verschillende machtsverhoudingen uitgeprobeerd kunnen worden en de studenten van INSAS reageren op de aanwezigheid van het festival in hun school met twee sterke gebaren van toe-eigening: een Ciné Club, met twee openluchtvoorstellingen over de belangrijkste thema’s van The May Events, en een  tudentenassemblee, die studenten van andere kunstscholen uit de stad samenbrengt. De studenten worden ook uitgenodigd op twee verschillende workshops van enkele van de kunstenaars van The May Events (Gabino Rodríguez / Lagartijas Tiradas al Sol en Ivana Müller). 

Het programma, dat voortkwam uit een verlangen om de complexiteit te verkennen die in de tijd zélf verweven zit, biedt een uitgebreide tijdelijkheid die het publiek uitnodigt om even stil te blijven staan, om het gezelschap van de kunstwerken en voordrachten op prijs te stellen, om ze te doorkruisen en er zelf doorkruist door te worden, om verschillende toestanden en configuraties te doorlopen en om tijd gemeenschappelijk te ervaren. Op die manier kan binnen de verstrengeling van realiteit en fictie een nieuwe, transformatieve dimensie ontstaan.

Silvia Bottiroli, curator

Back to top