Talks

In het licht van de vele protesten voor sociale rechtvaardigheid, en de sociodemografische ongelijkheden en ecologische gevaren die door de pandemie verder aan de oppervlakte werden gebracht, organiseren we tijdens Every Inside Has An Outside een sociaal-politiek publiek programma dat reflecteert op de staat van de wereld. De discursieve momenten willen meer zijn dan het traditionele kunstenaarsgesprek. Vijf namiddagen lang zullen we met een rijke waaier aan gasten globaal en lokaal relevante topics uitspitten. We maken daarbij gebruik van verschillende discursieve formats: van theoretische lezingen tot geopolitieke discussies en gesprekken die stilstaan bij het sociopolitieke engagement van enkele projecten uit het artistieke programma. Een terugkerend thema is ecologie, bijvoorbeeld in de nieuwe samenwerking tussen Anne Teresa De Keersmaeker en Radouan Miriziga die op het festival in première gaat, maar ook in Tuan Andrew Nguyens kortfilm My Ailing Beliefs Can Cure Your Wretched Desires, en in het onderzoek van filosoof Emanuele Coccia. Een discussie, geworteld in Wang Bings installatie Scenes: Glimpses From a Lockdown, zal het hebben over de relaties tussen gemeenschappen die in verschillende continenten wonen en de neokoloniale dynamiek. Er is ook ruimte voor een moment van introspectie waarbij we dieper ingaan op de shift en nieuwe coalities binnen de lokale, geïnstitutionaliseerde cultuursector en de manier waarop de verschillende spelers in het veld zichzelf positioneren binnen de huidige socio-politieke bewegingen. Every Inside Has an Outside wordt zo een reflectie op wat we van het verleden en het heden kunnen leren, met het oog op nieuwe paradigma’s voor de toekomst.