Tabla Dubb

20.21.22/05 > 23:00
35’

Met tabla dubb dompelt Hassan Khan, performer en kunstenaar uit Caïro, het publiek onder in een audiovisueel bad, waarin de traditionele populaire tabla-muziek zich vermengt met elektronische muziek en bruitage, begeleid door een constante stroom van beelden uit het moderne stadsleven - de straat als plaats bij uitstek van culturele cohabitatie en interactie. Met zijn performances probeert Hassan Khan nieuwe culturele praktijken te ontwikkelen en vraagtekens te plaatsen bij het officiële discours en de clichés van traditie en moderniteit.

Door/Par/By : hassan khan

Presentatie/Présentation/Presentation : Beursschouwburg, KunstenFESTIVALdesArts

Back to top

Cairo, maart 2004

tabla dubb is een audiovisuele performance. Khan werkt met zelf gecomponeerde en uitgevoerde muziek die bestaat uit een combinatie van gesamplede, aan elkaar gekoppelde, gemonteerde en bewerkte tabla ritmes, gegenereerde klankpatronen en bewerkte frequenties. De artiest mixt dit live met een beeldenarchief dat hij zelf verzameld en gemonteerd heeft.

tabla dubb is GEEN DJ/VJ evenement

tabla dubb is een poging om een voor iedereen toegankelijk medium te creëren dat gebruik maakt van basiselementen uit de populaire Egyptische cultuur (de tabla), en dit binnen de context van een performance die op twee elementen berust: muziek en video. Het resultaat is een culturele ervaring waarbij kort maar krachtig de intriges bestudeerd worden van het samenwonen in een stad waar men dagelijks om de macht strijdt.

Versterkte aanwezigheid

tabla dubb weigert deel te nemen aan de bekrompen discussies omtrent het ‘traditionele’ en het ‘hedendaagse’ zoals die weerklinken binnen de machtsinstellingen die van de Oriënt een cliché maken. Een cultureel product wordt er als een instrument gezien; het bekende wordt bespeeld en voert zo een eigen meta aan. tabla dubb is een poging om de onzekerheid te ontlopen die gepaard gaat met het steeds opnieuw moeten aannemen van identiteiten, ‘rollen’ die door de officiële cultuur continu gepromoot wordt.

Daarbij wordt de nood om de ‘achtergrond’ (de wereld) als ‘object’ te zien – zoals in een negentiende-eeuwse koloniale wereldtentoonstelling – in vraag gesteld.

We zijn getuigen van het rondspoken in verschillende tijdsspannes en complexe ruimtes, die instorten en samenvouwen. Een spoor wordt getrokken, een psychegeografie gesuggereerd maar nooit nader toegelicht.

Hypnose als strategie

De stadsomgeving wordt op een hyperrealistische manier bestudeerd: als iets dat de aandacht op zichzelf vestigt en zich als oppervlakkig én diepgaand manifesteert; als iets puur materieels dat toch naar iets anders verwijst; als iets dat als code en sleutel fungeert, en dat zichzelf vorm geeft.

Een standpunt ergens tussen confrontatie en verering, mystiek en analyse, totalisatie en politiek materialisme.

hassan khan

Back to top