Rafael Spregelburd & Transquinquennal

    14/05  | 20:30

FR / ES / EN

De kunstenaars worden uitgenodigd om hun werk in een breder verband te plaatsen. In tegenstelling tot de nagesprekken focussen deze ontmoetingen ook op de bredere culturele, politieke en sociale context van het werk en het creatieproces.

Moderator Benoît Hennaut

Zie ook
Philip Seymour Hoffman, par exemple