In Real Time

18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 Mei/Mai/May 20:00
Taal/Langue/Language: Nederlands, français, English

Een choreografe en haar dansers, vier acteurs, vier muzikanten en een schrijver op zoek naar een verhaal, dat is de uitdaging voor Anne Teresa De Keersmaeker, Tg STAN, Aka Moon en Gerardjan Rijnders. Twee personages, een 'hij' en een 'zij', temidden van een groep anderen, is de uitgangssituatie voor de tekst die in samenwerking met de hele groep tot stand komt. In Real Time is een voorstelling waarin woord, dans, beweging en muziek ieder hun eigen plek hebben en tegelijk de alchemie aangaan. Het is de verderzetting van een werk dat begonnen is met Just Before, I said I en Quartett.

Gecreëerd en gespeeld door/Créé et interprété par/Created and performed by: Tg STAN & Rosas
Choreografie/Chorégraphie/Choreography: Anne Teresa De Keersmaeker
Tekst/Texte/Text: Gerardjan Rijnders
Muziek/Musique/Music: Fabrizio Cassol & Aka Moon
Acteurs/Actors Tg STAN: Jolente De Keersmaeker, Sara De Roo, Damiaan De
Schrijver, Frank Vercruyssen
Dansers/Danseurs/Dancers Rosas: Iris Bouche, Marta Coronado, Anne Teresa De Keersmaeker, Alix Eynaudi, Fumiyo Ikeda, Martin Kilvády, Oliver Koch, Cynthia Loemij, Roberto Oliván de la Iglesia, Ursula Robb, Taka Shamoto, Clinton Stringer, Rosalba Torres, Jakub Truszkowski
Muzikanten/Musiciens/Musicians Aka Moon: Fabrizio Cassol, Fabian Fiorini, Stéphane Galland, Michel Hatzigeorgiou
Productieassistente/Assistante de production/Production assistant: Anne Van Aerschot
Repetitor/Répétiteur/Rehearsal director: Mark Lorimer
Decor/Décor/Set design: Thomas Walgrave, TgSTAN & Rosas
Licht/Eclairage/Lighting: Thomas Walgrave
Assistant licht/Assistant éclairage/Assistant lighting: Guy Peeters
Kostuums/Costumes: Anke Loh
Geassisteerd door/Assisté par/Assisted by: Inge Büscher, Nathalie Douxfils
Productie/Production: Tg STAN (Antwerpen), Rosas & De Munt/La Monnaie (Brussel/Bruxelles)
Coproductie/Coproduction: Théâtre de la Ville (Paris), Tanztheater International/Expo 2000 Hannover
Met dank aan/Remerciements à/Special thanks to: Chrysa Parkinson, David Zambrano
Presentatie/Présentation/Presentation: De Munt/La Monnaie, KunstenFESTIVALdesArts
In het kader van/Dans le cadre de/In the context of: Brussel/Bruxelles 2000

Back to top

Een choreografe en haar dansers, vier acteurs, vier muzikanten en een schrijver op zoek naar een verhaal. Dat is de uitdaging voor Anne Teresa De Keersmaeker, Tg STAN, Aka Moon en Gerardjan Rijnders. Het vertrekpunt van het werkproces zijn een aantal vragen die Gerardjan Rijnders aan de dansers, de acteurs en de muzikanten heeft voorgelegd: "Wat zijn je angsten voor het volgende millennium? Waar hoop je op? Wat laten we achter ons? Waar gaan we naar toe? Wat is harmonie? Hoe loopt iets fout? Welk soort personage zou je willen spelen?"

De auteur maakt aantekeningen. Al snel wordt duidelijk dat de drie groepen, dansers, acteurs en muzikanten een eigen ritme hebben en een eigen weg zullen afleggen tijdens de repetities. In de eerste fase voelen de acteurs zich in hun element. Zij beheersen het woord en de discussie. Ze brengen tekstfragmenten mee voor de schrijver en formuleren helder. Dat is trouwens een van de waarmerken van Tg STAN: een scherpe tekstanalyse en een verbaal vuurwerk op de scène. Opgericht in 1989 werkt dit gezelschap zonder regisseur. De discussies worden gezamenlijk gevoerd. Het is hun vorm van 'geëngageerd' theater maken: van de initiële tekstkeuze, tot de voorstelling die iedere avond opnieuw in relatie tot het publiek tot stand komt, neemt de acteur de verantwoordelijkheid op zich voor ieder woord dat hij uitspreekt.

De dansers verwoorden hun gedachten meer timide. Er is voor hen veel dat woorden niet kunnen uitdrukken en waar de taal van hun lichaam een veel accurater instrument voor is. Taal is ook een probleem omdat zij nomaden zijn en uit alle windstreken komen: Frans en Engels zijn vaak slechts de tweede of de derde taal. Sommigen hebben al eerder met Anne Teresa De Keersmaeker gewerkt, anderen niet. Tezamen met hen en hun achtergronden gaat de choreografe op zoek naar een bewegingstaal voor deze voorstelling. Een zoektocht die zij twintig jaar geleden begon en die voortdurend verrijkt en uitgediept wordt door de samenwerking met nieuwe dansers. Zich inspirerend op de muzikale compositie, vertrekt Anne Teresa van een bewegingszin en maakt dan een eindeloze reeks variaties die in een complexe structuur worden geordend. Haar choreografieën zijn een dialoog met zowel de klassieke woordenschat als de bewegingstaal van haar eigen lichaam. Ook de relatie tussen beweging en woord heeft haar steeds gefascineerd. Met Just Before, I said I en Quartett duiken nieuwe vragen en andere mogelijkheden op dan een simpele juxtapositie van de disciplines: kan een tekst als sub-tekst dienen voor een dansbeweging? Wat gebeurt er wanneer een acteur een tekst zegt terwijl hij aan een beweging denkt of de fysieke herinnering aan die beweging toont? Of omgekeerd: wat gebeurt er wanneer een danser tijdens het dansen aan een tekst denkt?

De muzikanten van Aka Moon hebben leren reageren op het moment zelf, op de ritmes en de energiegolven die zich op een bepaald ogenblik voordoen. Tijdens hun vele reizen naar Afrika en Indië hebben ze zich laten inspireren door muzikale expressievormen die tegelijk spontaan en in een traditie ingebed zijn. De muzikanten van Aka Moon verenigen de geest van jazz en een gevoeligheid voor muziek uit alle delen van de wereld. De groep vormt zich na een bezoek aan de Aka pygmeeën in Centraal-Afrika. Tijdens hun concerten improviseren zij binnen een vooraf afgesproken structuur. De muzikale actieradius van Aka Moon is erg breed. Ze speelden met Umayalpuram K.Sivaraman (Indië), met Doudou N'Diaye Rose (Sénégal), Marie Daulne (Zap Mama), David Linx maar ook met Kris Defoort, Thierry Demey, Philippe Boesmans. Fabrizio Cassol speelde sax, samen met Ictus en DJ Grazzhoppa, in I said I.

Na een aantal gesprekken met Gerardjan Rijnders ontwikkelt zich een eenvoudige structuur die veel mogelijk maakt en nog veel open laat. Twee personages, een 'hij' en een 'zij', temidden van een groep anderen (een feest? een huwelijk? een begrafenis?) vormen de rode draad. In Real Time is een voorstelling waarin woord, dans, beweging en muziek ieder hun eigen plek hebben en tegelijk de alchemie aangaan: "Het is niet de bedoeling dat we van rollen gaan wisselen en dat acteurs dansers gaan worden of muzikanten acteurs. Iedereen ontwikkelt zich verder op zijn eigen terrein met begrip voor de werkmethode van de anderen. De beweging onstaat bij Rosas niet op dezelfde manier als het spel bij STAN of de improvisatie bij Aka Moon. Het is de confrontatie die ons interesseert. Het resultaat van deze alchemie zullen we iedere avond opnieuw met het publiek ontdekken."

Back to top