I...Cognitive Maps – Chapter 1

€ 16 / € 13
1h
Arabic/FR or Arabic/EN

Wat herinner je je van een kamer? Of van een appartement waarin je woonde, maar dat niet meer bestaat, of waarnaar je nooit meer terug bent gegaan. In I...Cognitive Maps –  Chapter 1 reist kunstenaar Ely Daou, geboren in Beiroet in 1986, door zijn geheugen – en door de geschiedenis – via een poging om zijn diverse appartementen en leefsituaties te schetsen die elkaar noodgedwongen opvolgden tijdens de Libanese Burgeroorlog en de daaropvolgende jaren. De architectonische details – zoals ze worden herinnerd of misschien vertekend door het geheugen van de kunstenaar – worden het startpunt om zowel de ruimten als het verleden opnieuw te betreden. I...Cognitive Maps – Chapter 1 is een vertelling die verkent hoe te weten waar we zijn, en wie we zijn, twee fundamentele aspecten zijn van onze fysieke en mentale ervaringen.

29/05 — CIVA/Kanal – Centre Pompidou
15:00, FR
18:00, EN

30/05 — CIVA/Kanal – Centre Pompidou
19:00, EN
21:00, FR

31/05 — La Raffinerie
19:00, EN
21:00, FR

01/06 — La Raffinerie
17:00, FR
19:00, EN

Door: Ely Daou
Dank aan: Joseph Daou
Boventitelen: Marie Trincaretto

Presentatie: Kunstenfestivaldesarts, Kanal – Centre Pompidou, CIVA, Charleroi danse
Residenties en steun: Centrale Fies, Live works (Dro, Italië), Baden-Württemberg (Catalunya Grant), Goethe-Institut Barcelona, Hangar, Württembergischer Kunstverein Stuttgart and Kunststiftung Stuttgart

Back to top

Ely Daou is geboren in Beiroet, Libanon, in 1986. In 2010 voltooide hij zijn Master in Architectuur aan het Instituut voor Schone Kunsten in Libanon. Sinds 2012 is hij gevestigd tussen Barcelona en Berlijn. Zijn oeuvre stelt de menselijke conflicten en de menselijke natuur in de wereld in vraag en tracht er zich ook tegen te verzetten. Als interdisciplinair kunstenaar plaatst Daou zijn lichaam en geest in een bijzondere situatie waarin de toeschouwer kan meekijken en nadenken, of hij plaatst de toeschouwer in een fysieke omgeving waarin deze kan dwalen, rondkijken en zich dingen kan afvragen. Tijd, herhaling en getallen zijn belangrijke motieven en vormen vaak een middel om zijn praktijk te begrijpen, te verkennen en te observeren. Langdurige processen en documentaire-invloeden zijn sterk aanwezig. Zijn werk is niet declaratief, goed noch fout. Daarentegen verkiest Daou om een vrije ruimte te scheppen voor overweging en provocatie.

Back to top