En quête de marges fluctuantes

    04/09  | 12:00 - 20:00
    05/09  | 12:00 - 20:00
    06/09  | 12:00 - 20:00
    07/09  | 12:00 - 20:00
    08/09  | 12:00 - 20:00

8h
French, English → NL, FR, EN

Vrij toegang

Op de vijf verschillende dagen van het festival Every Inside Has an Outside dragen drie personen, onder wie de Kameroense beeldende kunstenaar Guy Woueté, verschillende spandoeken in de Brusselse openbare ruimte. Op de spandoeken staan gedachten en teksten die het midden houden tussen poëtische citaten en politieke eisen of slogans. Tijdens En quête des marges fluctuantes gaan de drie lichamen van de performers in de openbare ruimte, waar ze gedurende 8 uur per dag aan de slag gaan, een dialoog aan met de toeschouwers. Door de handeling van hun arbeid en de werkomstandigheden van hun actie roepen ze vragen op aan passanten. Wat betekent ‘werk’ vandaag? Wat stelt de wettelijke arbeidsduur voor in een samenleving waar de personen die het meest werken niet altijd een baan hebben? Via deze sit-in-performance weerlegt Guy Woueté het bekende motto: “meer werken om meer te verdienen”. Hij maakt de lichamen zichtbaar die geprecariseerd worden door de mechanismen van informele economie, zij die nog kwetsbaarder bleken deze laatste maanden tijdens de pandemie en voor wie geen bescherming is voorzien.

Presentatie: Kunstenfestivaldesarts

Performers: Medina Tokalic, Guy Woueté, Isaac Essoua Essoua (Malam), Maxime Jean-Baptiste
Technische assistent: Maxime Jean-Baptiste
Grafiek design: Anne Le Breton, Melis Renard
Met dank aan: Helena Kritis en Marcel Berlanger

Coproductie: Kunstenfestivaldesarts

Back to top

Guy Woueté woont en werkt sinds 2011 in Antwerpen. Hij werd in 1980 geboren in Douala, Kameroen, en studeerde beeldhouw- en schilderkunst in Douala. Later was hij ook resident aan de Rijksakademie in Amsterdam. Hij studeerde af aan de Universiteit van Parijs en aan de École de Recherche Graphique (Erg) in Brussel, waar hij ook lesgeeft. Zijn werk omvat steevast maatschappijkritische elementen, en stelt grenzen en symbolen van overheersing in een tijdperk van globalisering in vraag. Het koloniale verleden van zijn land speelt een grote rol in zijn werk. Gebruik makend van de geschiedenis als bronmateriaal, wil Woueté traditionele houdingen doorbreken die discriminaties, paternalisme en vervreemding in al zijn vormen voeden.

Back to top