Displacement

    13/05  | 20:30
    14/05  | 20:30
    15/05  | 20:30
    16/05  | 20:30

€ 16 / € 13
55 min

Ontmoet de artiesten na de voorstelling op 14/05

Hoe verplaats je een diepgewortelde cultuur die gedwongen wordt te verhuizen? Na een klassieke dansopleiding in Damascus en een voortgezette opleiding choreografie in Montpellier kon Mithkal Alzghair niet meer terug naar Syrië, zijn thuisland dat intussen in een bloedige burgeroorlog verzand was. In Displacement onderzoekt hij hoe het Syrische lichaam beïnvloed wordt door de sociale, politieke en religieuze werkelijkheden waardoor het omsloten wordt. Als een chirurg ontleedt Alzghair het erfgoed dat hij in zich draagt. Hij registreert de intenties en het vermogen van het lichaam: dat van de traditionele dans en de spirituele trance, het oorlogszuchtige lichaam en het lichaam in ballingschap. Displacement evolueert van een breekbare, geïsoleerde figuur tot een dreigende troep, in een tweestrijd tussen de hoop op vluchten en het besef dat terugkeren onmogelijk is. De enige weg naar de ander loopt recht door de loopgraven. Displacement traceert de route. Vitale kunst.

Zie ook
Workshop

Choreografie
Mithkal Alzghair

Met
Rami Farah, Samil Taskin, Mithkal Alzghair

Dramaturgisch advies
Thibaut Kaiser

Lichtontwerp
Séverine Rième

Belichting
Julien Bony, Julie Valette

Presentatie
Kunstenfestivaldesarts, Beursschouwburg

Coproductie
Godsbanen (Aarhus), Musée de la danse – Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, AFAC/Arab Fund for Arts and Culture, Les Treize Arches – Scène conventionnée de Brive

Met de steun van
CN D, Centre national de la danse (Pantin), Studio Le Regard du Cygne (Parijs), Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France, scène conventionnée pour la danse

Voorstelling in Brussel met de steun van
Institut français & Ambassade de France en Belgique in het kader van EXTRA

Deze voorstelling won de eerste prijs van de wedstrijd Danse élargie 2016, georganiseerd door Théâtre de la Ville (Parijs) en Musée de la danse (Rennes) in samenwerking met Fondation d’entreprise Hermès

Back to top

Over Displacement

Ik doe onderzoek naar het Syrische culturele erfgoed: de tradities, de trance, de krachtige dynamiek en de repetities van de dansen. Ik probeer te begrijpen waar onze traditionele dans vandaan komt, hoe de maatschappelijke en politieke werkelijkheid er zijn stempel op gedrukt heeft, ze aangetast heeft. Ik creëer een ruimte om het Syrische erfgoed in al zijn veelzijdigheid te onderzoeken. Leger, dictatuur, autoritair regime, revolutie, oorlog, vlucht.

De noodzaak om deze voorstelling te creëren, heeft te maken met mijn kijk op de kwestie van verplaatsing en migratie in het Midden-Oosten: een situatie van geweld, moord, bloedbaden, conflicten en revolutie. Ik probeer het Syrische lichaam te doorgronden en daarvoor kijk ik naar de erfenis die dat lichaam in zich draagt als gevolg van de politieke, maatschappelijke en religieuze situatie waarin het leeft. Hoe peil je naar de identiteit van een maatschappij die werd gevormd onder het juk van een autoritair regime of een koloniale dictatuur? Hebben mensen die geconfronteerd worden met oorlog en migratie een andere identiteit? Hoeveel bewegingsvrijheid hebben die lichamen? Welke remmingen en ideeën dragen ze mee en hoe gaan ze ermee om? Ik doe onderzoek naar mijn eigen erfenis, maar wil ook bijdragen aan de heropbouw van de Syrische identiteit die vandaag al in volle gang is.

Ik voel me verplicht om de werkelijkheid van het Syrische mijnenveld aan de wereld te tonen, zowel de hoop op vrijheid die in ons leeft als de verschrikkingen waarvan het doordrongen is. Ik sta buiten het conflict en dus moet ik aanwezig zijn via mijn kunst. Ik moet het over Syrië hebben en een kritisch standpunt innemen. Dat is mijn drijfveer om te dansen, om op een podium te staan.

Mijn onderzoek bevindt zich tussen traditie en tegenwoordige tijd, tussen mijn verleden in Syrië en mijn leven nu als hedendaags choreograaf, tussen mijn opleiding in het Midden-Oosten en die in Frankrijk. Ik ben niet op zoek naar een verleden dat niet langer bestaat of naar een toekomst zonder herinneringen. Wel probeer ik te begrijpen hoe de Syrische identiteit tot stand komt en daarvoor neem ik mijn eigen werkelijkheid als uitgangspunt.

Mithkal Alzghair, 2017

Back to top

Mithkal Alzghair (1981) is een Syrische choreograaf en danser. Hij studeerde klassieke en hedendaagse dans aan de kunsthogeschool van Damascus en behaalde een master in de choreografie (‘ex.er.ce’) aan het Centre chorégraphique national de Montpellier. Hij danste bij verschillende gezelschappen en werkte samen met het Italiaanse theatergezelschap In-Occula voor het Europese project CRACK. In maart 2016 creëerde hij Displacement, een solo en trio over zijn verleden als vluchteling. Met Displacement behaalde hij de eerste prijs op de wedstrijd Danse élargie 2016, georganiseerd door Théâtre de la Ville en Musée de la danse, Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. In het najaar van 2016 richtte Mithkal Alzghair het gezelschap HEK-MA op.

Back to top