Dependencies

Hana Miletić is een scherpe waarneemster van sociale realiteiten die vaak onopgemerkt blijven in de publieke ruimte. Met oog voor tekens van schaarste en verwaarlozing verkent ze de stad en haar door migratie gevormde gemeenschappen. Ze legt verbanden tussen datgene waaraan we aandacht schenken en onze ideeën over waarde. Haar interesse in straatfotografie en genderstudies is nooit veraf in haar werk dat verschillende vormen aanneemt: van sculptuur en textiel tot poëzie en performance. Haar tentoonstelling in WIELS vertrekt van een feministisch perspectief op arbeid en zorg aan de hand van een reeks handgeweven textielwerken. Miletić onderzoekt hoe bepaalde taken die conventioneel worden toebedeeld aan vrouwen en/of migranten ondergewaardeerd worden in patriarchale, kapitalistische samenlevingen en introduceert deze problematiek in collaboratieve programma’s van lezingen, filmvertoningen en workshops. De leesgroep Knowledge Is A Does, waar Miletić deel van uitmaakt, stelt onder de naam Disassemblies een avond van theorie en poëzie voor in de Beursschouwburg. Samen met het open kunstenhuis Globe Aroma faciliteert Miletić bovendien twee workshops in WIELS.

Dependencies, tentoonstelling
meer info: www.wiels.org

Disassemblies, poëzie- en theorie-avond 
13/05 — 18:00 @ Beursschouwburg
gratis / reservaties via het bespreekbureau

Felt workshop
12/05 en 26/05 @ WIELS
gratis 

Door
Hana Miletić 

Samengesteld door
Caroline Dumalin

Presentatie
Kunstenfestivaldesarts, WIELS, Beursschouwburg, Globe Aroma

Back to top