เพลงนี้พ่อเคยร้อง / This Song Father Used to Sing (Three Days in May)

€ 16 / € 13
1h40
Thai > FR/NL/EN

This Song Father Used to Sing (Three Days in May) zoomt in op een kleine keukenruimte in Bangkok. Een broer en een zus beleven er drie dagen in mei, telkens in een ander kalenderjaar. Hun fysieke ingetogenheid staat in contrast met de innemende en vaak absurde gesprekken die ze voeren. Terwijl ze samen koken betuigen ze respect en gemis voor hun overleden vader. Verleden, heden en toekomst lopen subtiel in elkaar over en zijn gelinkt aan de politieke context van de Thaise metropool. Wichaya Artamat toont het leven zoals het is, zonder haar bevreemdende karakter te verhullen. De communicatie van zijn personages dient geen logica en leidt evenmin tot een bevattelijk eindpunt. Toch ligt juist in die onbestemdheid de kracht van This Song Father Used to Sing (Three Days in May): het toont een onderliggende dimensie van een leven dat zichzelf herhaalt en waar geen  ontsnappen aan is.

Regie: Wichaya Artamat
Tekst: Wichaya Artamat, Jaturachai Srichanwanpen, Parnrut Kritchanchai
Acteurs: Jaturachai Srichanwanpen, Parnrut Kritchanchai, Saifah Tanthana
Scenografie: Ben Busarakamwong
Technische leiding en lichtontwerp: Chettapat Kheankheo
Muziek en video: Atikhun Adulpocatorn
Toneelmeester: Pathipon Adsavamahapong
Producent: Sasapin Siriwanij
Boventitelen: Babel Subtitling

Presentatie: Kunstenfestivaldesarts, Tour à Plomb

Back to top