Het Kunstenfestivaldesarts streeft ernaar om een uitdagend artistiek programma aan te bieden dat een breed publiek kan aanspreken. Om het festival duurzaam in de stad te integreren en het publiek te blijven diversifiëren, organiseren we verschillende activiteiten die de ervaring van het artistieke programma verrijken.