The Cutting

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Mei/Mai/May 20:00
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Mei/Mai/May 18:00
Duur/Durée/Duration: +/- 1:30
Wereldpremière/Première mondiale/Worldpremière

The Cutting, een thriller van Peter Missotten naar een scenario van Paul Pourveur, confronteert de detective in ieder van ons met de kwantummechanica. Sherlock Holmes vs. Albert Einstein. Heeft alles een oorzaak of is alles toeval? Drie mannen en twee auto's op een verlaten holle weg in een nachtelijk bos. Het hoe en het waarom van hun verleden en hun gewelddadig treffen komen we niet echt te weten. De compositie van de beelden, de nu eens banale dan weer quasi-wetenschappelijke discussies laten meerdere interpretaties toe: een mannenwereld van misdaad, geweld en seksuele obsessies gaat onverwachte verbanden aan met de relativiteitstheorie.

Een film van/Un film de/A film by: Peter Missotten, Bram Smeyers

Scenario/Scénario: Paul Pourveur
Acteurs/Actors: Geert Vaes, Benjamin Verdonck, Joost Wijnant
Fotografie/Photographie/Photography: Jan Dellaert
Montage/Editing: Nico Leunen
Geluidsband/Bande Son/Soundtrack: Klaas Verpoest e.a.
Regieassistent/Assistant à la mise en scène/First assistant: Stoffel Van Verrewegen
Electro's/Electriciens/Electricians: Tom Reniers, Jan Van Ghysens
Opnameleiding/Régisseur/Location manager: Johan Ghysens
Assistent opnameleiding/Régisseur adjoint/Assistant location manager: Gunther Robeets
Catering: Dirk Gillis
Visual Fx Supervisor: Wies Hermans
Visual Fx make-up: Fransesco Rossi
Productie/Production: Hans Bocxstael - De Filmfabriek (Bierbeek)
Coproductie/Coproduction: Fonds Film in Vlaanderen, Folkwang Institut für Medientechnologie (D), KunstenFESTIVALdesArts
Presentatie: Kladaradatsch! Palace, KunstenFESTIVALdesArts

Back to top

Twee auto's versperren elkaar de doorgang op een holle weg in een bos. Het licht van hun koplampen is het enige schijnsel in de nacht. Drie mannen, wiens onderlinge relaties onduidelijk maar gewelddadig zijn, bewegen zich voortdurend heen en weer tussen de lichtcirkel van de koplampen en de duisternis daaromheen. Het begin van een thriller of een misdaadverhaal. Het vertrekpunt van een 'who done it?' die om opheldering vraagt. Alleen komt er op die vraag geen antwoord. We komen noch de identiteit van de dader, noch die van het slachtoffer te weten. De rolverdeling klopt niet meer. The Cutting confronteert de detective in ieder van ons met de kwantum mechanica: Sherlock Holmes vs. Albert Einstein. Heeft alles een oorzaak of is alles toeval?

Scenarioschrijver Paul Pourveur laat de kwantummechanica en de relativiteitstheorie door zijn teksten heen waaien. De nieuwste wetenschappelijke inzichten hebben enorme consequenties voor de manier waarop we de wereld zien, hem begrijpen en erover vertellen. De regels van de traditionele dramatekst worden door mekaar geschud om het nieuwe wereldbeeld recht te doen. Hoe verhouden de nieuwste wetenschappelijke inzichten zich tot onze emoties en onze verlangens? Behoren zij tot een meer archaïsche laag in ons bewustzijn, dat zich de nieuwste inzichten eigen wil maken? Pourveur: "De drie personages staan voor drie verschillende houdingen ten opzichte van de realiteit. Eigenlijk zijn het geen uitgewerkte personages. Het zijn drie mogelijkheden om de wereld te interpreteren: Einstein, de Spice Girls en uit A volgt B. Met andere woorden: de relativiteit, het fantasma en de causale logica."

Terwijl Paul Pourveur zijn tekst schreef met in het achterhoofd het beeld van drie mannen in hun midlifecrisis, werkt regisseur Peter Missotten (De Filmfabriek) met jonge acteurs: "Het is de enige categorie van mensen waarover ik iets te vertellen heb, maar het is zeker geen film over jongerencultuur. De adolescentie is voor mij een kantelleeftijd tussen droom en realiteit. Er ontstaat een intense spanning tussen de jonge leeftijd en de theoretische uitspraken. De thriller is daarenboven een geschikt genre om de inzichten van de relativiteit te demonstreren. In de thriller wordt slechts een deel van de werkelijkheid getoond op basis van de verschuiving van perspectieven. Soms is het niet duidelijk vanuit welke positie een beeld genomen wordt. Spanning en ontroering in een film zijn technische trucs. Angst ligt in de montage van beelden."

De drie mannen in The Cutting spreken meer dan ze handelen. Alle drie verlangen ze naar de heroïek van de noodsituatie en van de mannelijke solidariteit. Hun wetenschappelijke inzichten (veel van de off-screen teksten komen van Einstein zelf) staan echter haaks op de drie lichamen die elkaar verwonden en langzaam doodbloeden. Dat is de onontkoombare causale realiteit van het lichaam en zijn biologie. Maar met de vertelling groeit ook de onduidelijkheid over de samenhang tussen verleden, heden en toekomst, tussen oorzaak en gevolg. Wat is er tussen de drie mannen in het verleden gebeurd, waarom moeten hun wegen zich scheiden en waarom ontmoeten ze elkaar ongewild opnieuw in het bos? "Er is niet één werkelijkheid, maar meerdere werkelijkheden die op elkaar gestapeld zijn ", aldus Paul Pourveur.

De titel bevat, net zoals de realiteit, meer dan één betekenis. The Cutting kan verwijzen naar de holle weg die een snede maakt in het bos, naar het verwonden met het mes. Maar hij kan ook technisch verwijzen naar het scenario dat in 45 stukken is opgedeeld of naar het werk in de montagekamer. Misschien is de titel een verwijzing naar de HST die door het beeld snijdt en de ingenomen posities herverdeelt. Telkens wanneer de HST passeert worden de dobbelstenen van de vertelling opnieuw geworpen. Nochtans dobbelt God niet, aldus Einstein. Of zoals een van de personages het zegt: "En tenslotte kunnen we het ook zo bekijken: waarom zitten we hier met die vragen en niet ergens anders met andere vragen?"

Back to top