Talk

The Antinomies of Cosmopolitanism

26/05 - 18:00
EN
+- 1h

Filosofe en politicologe Chantal Mouffe zal in mei dit jaar 4 weken lang in Brussel verblijven en werken op uitnodiging van Passa Porta en het festival. Ze werd geboren in Charleroi, doceert politieke theorie aan de universiteit van Westminster in Londen en geeft gastcolleges in Europa en Amerika. Haar belangrijkste publicaties zijn The Democratic paradox (2000) en On The Political (2005). Mouffe werd vooral bekend om haar niet-rationalistische benadering van politieke theorieën. Ze formuleerde een ‘agonistisch’ model van democratie. In tegenstelling tot de theorieën die het democratische ideaal zien in het bereiken van een consensus langs rationele weg, stelt zij dat dit politieke denken de menselijke aard miskent. Voor een democratie is de strijd tussen ideeën en belangen wezenlijk. Een democratie draait dan ook om conflicten die nooit definitief kunnen worden opgelost, maar wel beheerst moeten worden. Naast de politiek koestert Chantal Mouffe een grote liefde voor hedendaagse podiumkunsten. Tijdens haar verblijf zal ze voorstellingen bezoeken, artiesten ontmoeten en op de laatste dag van deze editie een slotlezing geven. Niet te missen!

Een lezing door
Chantal Mouffe

Presentatie
Kunstenfestivaldesarts, Passa Porta, La Monnaie/De Munt

Back to top

Chantal Mouffe (°1943) studeerde politieke theorie aan de universiteiten van Leuven, Parijs en Essex, en is professor politieke theorie aan de University of Westminster. Ze doceerde aan vele universiteiten in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika, en werkte als researcher in Harvard, Cornell, de University of California, het Institute for Advanced Study in Princeton, en het Centre National de la Recherche Scientifique in Parijs. Van 1989 tot 1995 was ze directrice van het Collège International de Philosophie in Parijs. Professor Mouffe is redactrice van Gramsci and Marxist Theory, Dimensions of Radical Democracy, Deconstruction and Pragmatism, en The Challenge of Carl Schmitt ; is co-auteur (met Ernesto Laclau) van Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (1985); en auteur van The Return of the Political (1993), en van The Democratic Paradox (2000). Haar laatste werk On the Political werd gepubliceerd door Routledge in 2005. Op dit ogenblik werkt ze aan een niet-rationalistische benadering van politieke theorie, de uitdrukking van een 'polemiserend' democratisch model, en is ze betrokken bij onderzoeksprojecten over de opkomst van rechts populisme in Europa en over de plaats van Europa in een multipolaire wereldorde.

Back to top