Poquelin

21.22.23.24/05 > 20:30
Nl > Subtitles: Fr

Stan waagt zich aan Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, de zoon van een tapijtwerker die zich ten tijde van Lodewijk XIV opwerkte tot dé grootste komedieschrijver van zijn tijd. En dan nog wel de volledige Molière!

Voor de acteurs van dit kritische collectief is de keuze van een tekst een politieke daad die niet mag onderdoen voor het engagement van de auteur zelf. Liever dan hem lippendienst te bewijzen, gaat Stan in zijn schoenen staan, en begint een openhartige discussie met de man. Wat vertelt deze grote klassieker uit het Franse repertoiretheater aan deze Nederlandstaligen van nu? En hoe vinnig is hun antwoord?

Tekst:

Molière

Met:

Natali Broods, Jolente De Keersmaeker, Matthias de Koning, Sara De Roo, Damiaan De Schrijver, Tine Embrechts, Adriaan Van den Hoof & Frank Vercruyssen

Mise-en-place:

Matthias de Koning

Licht:

Thomas Walgrave

Kostuums:

An D'Huys

Assistentie kostuums:

Britt Angé

Redactie:

Alexander Devriendt

Techniek:

Raf De Clercq, Steve Romanus

Met dank aan:

l'équipe du/de ploeg van het/the team of the Kaaitheater, Maatschappij Discordia, 't Barre Land

Vertaling boventiteling:

Martine Bom

Productie:

Tg STAN (Antwerpen)

Met de steun van:

Kaaitheater, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Presentatie:

Kaaitheater, KunstenFESTIVALdesArts

STAN is:

Raf De Clercq, Jolente De Keersmaeker, Sara De Roo, Damiaan De Schrijver, Kristel Marcoen, Steve Romanus, Renild Van Bavel, An Van der Donckt, Frank Vercruyssen, Thomas Walgrave

tg STAN wordt gesubsidieerd door:

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Back to top

Monsieur,

Het is een vermetele daad om U te ontrieven te midden van Uw roemrijke bezigheden en wij zijn vervuld van het besef dat we het land een weinig geproportioneerde zaak voorleggen.

Er is niets zo groots en superbe als de naam die wij aan het hoofd van dit werk hebben geplaatst en niets zo laag als wat dit werk behelst. De wereld zal deze assemblage vreemd vinden, en velen zullen stellen dat om de ongelijkheid ervan uit te drukken, het hier gaat om het plaatsen van een met parels en diamanten bezette kroon op een standbeeld van klei, of om het betreden van een houten blokhut door overweldigende en magnifieke portalen en triomfbogen.

Toch hebben we het aangedurfd, Monsieur, deze bagatel aan U op te dragen, dit in Uw aanzien verblekend ontspanningsmoment dat we ter Uwer vermaak hebben gecreëerd. Dit onooglijk werkstuk is samengesteld aan de hand van de geschriften van de 17de eeuwse auteur Jean-Baptiste Poquelin, U wellicht beter bekend onder de naam Molière. Na Uw glorieuze inspanningen en zegevierende wapenfeiten, past het voor degenen die zich met het occuperen van het tanneel onledig houden dat zij zich toeleggen op het celebreren van Uw faam of het verstrooien van Uw zinnen. Dat is wat wij getracht hebben te volvoeren en wij hopen nederig dat U dit modeste werkstuk met een welwillend oog zou beschouwen.

Als we er niet zouden in slagen om U de Uw toekomende inspanning te offreren zal het geenszins te wijten zijn aan het oog van de aanschouwer, noch aan een gebrek aan ijver en studie van de vertoners, maar enkel en alleen aan een onfortuinlijke bestemming die niet zelden het gevolg is van de beste intenties, en die zonder twijfel een merkbare droefenis teweeg brengt.

Uw zeer nederige, zeer gehoorzame, zeer fidele dienaars en subjecten,

la Troupe Imaginaire

POQUELIN
of les Fourberies de la Troupe Imaginaire
faites pour les divertissements de Monsieur
et représentée pour la première fois en public à Bruxelles
au Théâtre de la Lune
au mois de mai 2003, le 21

Gedwongen huwelijken, onmogelijke liefdes, dokters, zogenaamde dokters, filosofen, zogenaamde filosofen, goede manieren, zogenaamde goede manieren, hoorndragers, zogenaamde hoorndragers, overspel, kritiek, verstoppen, afluisteren, terzijdes, knechten en meiden, feministen, misverstanden, dansen, muziek, maskers, stokslagen, madammen en meneren, meisjes en vrouwen, slimmeriken en dommeriken, appels en peren, gierigaards en geldkisten, zieken en zogenaamde zieken, komedianten, éénakters en kluchten, komedies en balletten, zonen en dochters, vaders en moeders, sonnetten en gedichten, poëzie en proza, brieven en plots, slagen en verwondingen, eten en drinken, vreten en stinken, pruiken en kletskoppen, snorren en baarden, vallen en opstaan, tafels en stoelen, zitten en liggen, op en af -

met o.a. Chrysalde, Philaminte, Ariste, Bélise, Armande, Henriette, Martine, L'Épine, Clitandre, Vadius, Julien, Organte, Géronte, Octave, Léandre, Silvestre, Hyacinthe, Nérine, Zerbinette, Lucile, Nicole, Cléonte, Covielle, Dorante, Dorimène, Argante, Béline, Angélique, Béralde, Louison, Cléante, Thomas, Dom Louis, Elvire, Carlos, Alonse, Violette, Frosine, Ragotin, Mathurine, Charlotte, Orgon, Elmire, Damis, Mariane, Valère, Dorine, Isabelle, Léonore, Lisette, Julie, Andrée, Jeannot, Criquet

door Adrien de La Cour-Jardin als o.a. zichzelf, Damis Albert Porte-Plume als o.a. zichzelf, François Gérard du Carrefour als o.a. zichzelf, Juffrouw Yolande Valentine Bougies-Faiteur als o.a. zichzelf, Juffrouw Natalie Marie Brioche als o.a. zichzelf, Juffrouw Sara Alphonsine la Corbusière, Juffrouw Christine Madeleine En-Bédroite als o.a. zichzelf

Back to top