News from Tehran 2

Vernissage > 6/05 > 19:00
Expo > 7/05 – 12/05 > 14:00 – 19:00
Performances
6.12/05 > 21:00
7.8.11/05 > 19:00
Video Programmes
8/05 > 17:00 (1)
9/05 > 19:00 (2)
10/05 > 19:00 (1 & 2)
Lecture
9/05 > 17:00

Voor News from Tehran 2 bereidde Arta samen met Nasrin Tabatabai een reeks performances voor, gebaseerd op de idee van een workshop over de verplaatsing van de stad Teheran. De performances zijn geïnspireerd op een reële discussie over het (letterlijk) verplaatsen van de hoofdstad (die trouwens al meer dan tien jaar aan de gang is en onlangs opnieuw aan het parlement voorgesteld werd). Onder invloed van die realiteit, worden de performances uitgewerkt tot een fictieve vorm. Ze verwijzen naar Teheran als een wereldstad in crisis. Ze bestuderen die crisis vanuit de reconstructie, deels fictief, deels als documentaire, van het dagelijkse leven in de stad.

News From Tehran 2 : Een project van/Un projet de/A project by Nasrin Tabatabai

5 Performances van/de/of Arta Group:

Workshop on Replacement of the Capital City Tehran

Concept: Nasrin Tabatabai

Aanpassing en decor/Aménagement et décor/Development and Design: Arta Group (Ayat Najafi, Sahar Dowlatshahi, Fovad Mokhberi) and Nasrin Tabatabai

Regie/Metteur en scène/Director: Ayat Najafi

Scenario/Scénario/Script: Arta Group (Ayat Najafi, Sahar Dowlatshahi, Fovad Mokhberi)

Met/Avec/Performances by : Sahar Dowlatshahi, Fovad Mokhberi

Videomontage/Montage video/Video Editing : Babak Afrassiabi

Camera/Caméra : Saied Sadegi

Video programma/Programme vidéo/Video programme : Nasrin Tabatabai & Babak Afrassiabi

Video werken door/Travaux vidéos par/Video Works by: Maani Petgar, Bahman Kiarostami, Pirooz Kalantari, Javad Emami, Kambiz Ghavamzadeh, Nahid Rezaei, Nasrin Tabatabai, a. o.

Lezing/Lecture: Catherine David

Bladen/Pages: Nasrin Tabatabai & Babak Afrassiabi

Een initiatief van/Une initiative de/Initiated by : Etablissement d'en face projects (Brussel/Bruxelles)
Productie/Production : KunstenFESTIVALdesArts

Presentatie/Présentation/Presentation : Etablissement d'en face projects, KunstenFESTIVALdesArts

Back to top

Rotterdam, maart 2004

News From Tehran is gebaseerd op de hedendaagse artistieke en culturele praktijken in Iran. Het project steunt op een intense communicatie en uitwisseling met Iraanse artiesten uit verschillende disciplines. Het behandelt thema’s uit sociale, politieke en culturele voorstellingen, die al impliciet aanwezig zijn in het werk van die artiesten.

Tabatabai koos met News from Tehran voor een horizontale benadering. Ze werkt expliciet met de verschillen tussen de artistieke activiteiten en producties. Het project kan beschouwd worden als onderdeel van een ruimer onderzoek naar de manier waarop kunst in Iran enerzijds bepaald wordt door, en anderzijds gericht is op sociale, politieke en culturele condities in hun verschillende voorstellingswijzen. De verhalen, verteld door die kunst, zijn vaak zelf gemarkeerd door verschillen en tegenstrijdigheden. In die zin bieden ze niet alleen weerstand aan subjectieve interpretaties, maar ontsnappen ze ook aan het risico om te verworden tot loutere voorbeelden van culturele verscheidenheid.

De titel News from Tehran is in de eerste plaats een allusie op die verschillen en tegenstrijdigheden. Het woord ‘news’ verwijst hier niet naar het voorgestelde werk als nieuws of als het overbrengen van nieuws uit Teheran, maar naar gebeurtenissen en omstandigheden die zich voordoen in het kunstlandschap, beschouwd binnen hun socio-politieke context, ongeacht de plaats van het gebeuren.

Het eerste luik van het project, News from Tehran 1, ging door in het Witte de With Instituut, een centrum voor hedendaagse kunst in Rotterdam, in februari 2004. Het bestond uit video’s, fotografisch werk en projecten in opbouw. Het gebeuren viel samen met de lancering van Pages, een tweetalig magazine in Farsi en Engels. Pages situeert zich eerder in de sfeer van de visuele kunsten. Het wil een uitwisselingsplatform zijn voor ideeën en artistieke projecten over de socio-politieke stromingen in Iran en in andere landen. Het magazine zet ook internationale samenwerkingsprojecten op touw tussen schrijvers en kunstenaars uit verschillende disciplines.

News From Tehran 2 is een zeven dagen durend evenement. Het speelt in op het algemene thema van het project, maar is meer gericht op projecten die gerealiseerd zijn sinds het eerste gebeuren in het WdW Instituut. Met de stad als onderzoeks- en experimenteel terrein verwijzen de kunstenaars naar de socio-politieke gebeurtenissen die het dagelijkse leven van de inwoners beïnvloeden. De identiteit van de steeds veranderende stad wordt m.a.w in vraag gesteld – een stad in de greep van de spanning tussen traditie en moderniteit. De kunstenaars stellen zelfs hun eigen aanwezigheid in vraag in dit complexe weefsel van relaties en betekenissen.

Een goed voorbeeld van die visie is het werk van Arta Group. Deze jonge groep heeft zijn wortels in het theater, maar hun interdisciplinaire aanpak leidde hen ertoe ook andere media in hun werk te betrekken.

Voor hun jongste project diende de hoofdstad, Teheran, als bron van ervaring en onderzoek. Ze beschrijven hun werkmethode als een reeks registraties van de gedragingen van de stad, en gaan daarbij dieper in op de eigenlijke condities van die gedragingen; ze gaan op zoek naar hun rol in dat alles en recreëren hun bevindingen in hun voorstellingen.

Voor News from Tehran 2 bereidde Arta samen met Nasrin Tabatabai een reeks performances voor, gebaseerd op de idee van een workshop over de verplaatsing van de stad Teheran. De performances zijn geïnspireerd op een reële discussie over het (letterlijk) verplaatsen van de hoofdstad (die trouwens al meer dan tien jaar aan de gang is en onlangs opnieuw aan het parlement voorgesteld werd). Onder invloed van die realiteit, worden de performances uitgewerkt tot een fictieve vorm. Ze verwijzen naar Teheran als een wereldstad in crisis. Ze bestuderen die crisis vanuit de reconstructie, deels fictief, deels als documentaire, van het dagelijkse leven in de stad.

Behalve de performances staan er ook video’s, lezingen en dagelijkse voorstellingen op het programma in de ruimten van Etablissement d’en face projects, die de inhoud geven aan News From Tehran 2.

Tegelijkertijd zal de tweede uitgave van het magazine Pages voorgesteld worden.

Nasrin Tabatabai

Back to top