MONUMENT 0.4: Lores & Praxes

Rituals of Transformation

    20/05  | 14:00 - 20:00
    21/05  | 14:00 - 20:00
    22/05  | 16:00 - 22:00
    23/05  | 16:00 - 22:00

€ 18 / € 15 (-25/65+)
6h (in & out)

❗Extra tickets verkrijgbaar aan de ingang.
De performance duurt 6 uur. Met een ticket kan je op elk moment binnen- en buitengaan.

MONUMENT 0.4: Lores & Praxes is een tentoonstelling van bewegingen. Zes uur lang interpreteert een groep dansers, afkomstig uit vier continenten, een reeks historische krijgs- en verzetsdansen. Ze vallen buiten de radar van het onderwijs en de markt - economie en blijven daardoor onbekend en onbestemd. De dansers vertolken de choreografieën in verhouding tot hun eigen taal. Met empathie en zonder onderscheid breken ze door het oppervlak van het choreografisch patrimonium en delen ze persoonlijke verhalen met de bezoekers in de tentoonstellingsruimte. Lores & Praxes tekent een netwerk uit van ontmoetingen tussen mensen en tradities. Een fluïde ‘monument’: onbegrensd, voortdurend in verandering en met een emancipatorische kracht. Een utopie?

Artistiek leiding 
Eszter Salamon

Artistiek medewerkster 
Boglárka Börcsök

Door & met 
Liza Baliasnaja, Sidney Barnes, Mario Barrantes Espinoza, Boglárka Börcsök, Amanda Barrio Charmelo, Stefan Govaart, Cherish Menzo, Sara Tan, Louise Tanoto, Tiran Willemse

Met dank aan 
Seloua Luste Boulbina, Asad Raza, Boghossianstichting – Villa Empain voor de residentie

Presentatie 
Kunstenfestivaldesarts, ING Art Center

Productie 
Elodie Perrin / Studio E.S., Alexandra Wellensiek / Botschaft GbR.

Coproductie 
Internationales Sommerfestival Kampnagel (Hamburg) in Kooperation mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer (Berlin) in samenwerking met KINDL Zentrum für zeitgenössische Kunst, Kunstenfestivaldesarts

Met de steun van 
Regional Directory of Cultural Affairs of Paris – Ministry of Culture and Communication and the Hauptstadtkulturfonds

Een van de creatiefases van dit project werd ondersteund door PACT Zollverein, P.A.R.T.S. en Nationalen Performance Netz (NPN), Koproduktionsförderung Tanz

Back to top
RITUELEN VAN TRANSFORMATIE

Wat als conflicten vermeden zouden kunnen worden dankzij een passie voor diversiteit, en niet individualiteit? Kunnen we zo een nieuwe toekomst tegemoet gaan? Wat als verschillende manieren om met de wereld om te gaan ons onvermogen om van andere, onbewoonde werelden te dromen zouden kunnen bestrijden? Kan een utopie herschapen worden, niet als een verbeelde locatie, maar als een ruimte van bewegingen? En welke harde en zachte grenzen moeten daarvoor doorbroken worden? Talen, muren of gefantaseerde oorsprongsverhalen? 

In deze voorstelling maken uitvoerders uit vier continenten een performatieve transformatie door van oorlogs- en verzetsdansen. Die dansen komen rechtstreeks voort uit hun respectieve continenten en kunnen niet zomaar aangeleerd worden: ze vallen buiten het bereik van moderne dansopleidingen en de markteconomie. 

Welke verzetsdaden voeren ze uit tijdens deze oorlogsdansen? Kunnen ze het tij van de uitstroom van kennis keren, zoals historisch het geval was? Zijn ze zelf gevormd door verhalen van overheersing en migratie? Als dat zo is, wat is dan de precieze betekenis van noties als plaatselijkheid en vreemdheid?

Elke beweging is een nieuwe manier om in de wereld te staan. De danser absorbeert de wereld door middel van beweging en ritme, en treedt er op die manier mee in contact. Deze transformatie is tegelijkertijd ook een relatie. Die relaties opbouwen en versterken: dat is de kern van deze voorstelling.

Dit monument is een collectief weefsel, waarin landschappen van expressie en sensatie aaneengeregen zitten. Verstrengelde rituelen, geïnspireerd door ideeën als onbestemdheid, verbinding en creolisering, bewegen zich stoutmoedig heen en weer over de schaal van de mimesis. 

Omstandigheden veranderen en zijn als knopen samengebonden in een tussenwereld, waarin fictie en fysieke aanwezigheid met elkaar verstrikt zijn. Al deze strengen voeren ons niet terug naar onze zogezegde oorsprong – fantasieën van een bevroren moment uit het verleden, voor eeuwig vastgezet –, maar werken in op historische, persoonlijke en fictieve connecties, die een gezamenlijk weefsel van gevoelige en reflexieve empathie creëren.

Hoe kan je je eigen voeten onderwijzen? Autodidactiek is nu eenmaal hard labeur en het aanleren van bewegingen op basis van beeldmateriaal kan niet zomaar gelijkgesteld worden met het kopiëren van kant-en-klare patronen onder toezicht van een expert. Een zekere discipline is nodig om nieuwe technieken van belichaming en de cultivering van nieuwe gevoeligheden te transformeren in expressie. Dat vergt een verkenning van de eigen veelheid en dwingt ertoe te bepalen hoe men door de wereld geraakt wil worden en die wereld zélf wil raken. Niemand kan ontsnappen aan de uitputtende ontdekking van onverwachte verbindingen. De ontdekking van onbekende maar toch vertrouwde dansen daagt de eigen zinnelijke en imaginaire wereld uit en kan aan die relatie zelfs een erotische dimensie geven. Wat voor openheid veroorzaakt die erotiek? Zou het een belofte kunnen zijn om normen die collectieve en individuele vervreemding veroorzaken, te doorbreken?

Deze rituelen mogen maar voor korte tijd bewoond worden. Ze zijn als geborduurde stoffen die helemaal opnieuw zijn samengesteld, opnieuw zijn verbeeld. Ze pretenderen niet verborgen dromen en geheime rituelen te ontsluieren, noch willen ze iets representeren. Ze zijn zich bewust van de gaten in hun kennis: die typische ondoorzichtigheid van de overlevering – kennis die universeel is. Spelen als een kind, dat is verbeelden en leren. Spelen op de schaal van de mimesis. Opsteken, stelen en herhalen, zonder te wachten op een leraar. 

Eszter Salamon

Back to top

Sinds 2001 creëert Eszter Salamon solo- en groepswerken die zijn voorgesteld in podiumkunstcentra en festivals over de hele wereld, waaronder Centre Pompidou, Festival d’Automne à Paris, Festival d’Avignon, Ruhrtriennale, Holland Festival, The Kitchen New York, HAU Berlin, Berlin Documentary Forum, Kunstenfestivaldesarts, Kaaitheater Brussel, Tanzquartier Wien, Kampnagel Hamburg, steirischer herbst Graz, Dance Triennale Tokyo, Manchester International Festival, PACT Zollverein, Théâtre Nanterre-Amandiers en FTA Montreal. Ze wordt regelmatig uitgenodigd om haar werken voor te stellen in musea, waaronder MoMa, Witte de With, Fondation Cartier, Serralves, Museum der Moderne Salzburg, Akademie der Künste Berlin en Museo Reina Sofia. Salamons werk focust op choreografie als verkenning van de meest uiteenlopende media, zoals klank, tekst, stem, beeld en lichaam. In 2014 begon ze aan een serie werken rond monumenten en speculatieve geschiedschrijving.

Back to top