Document 1

12 Mei/Mai/May 21:00
13 Mei/Mai/May 22:00
14 Mei/Mai/May 18:00
Duur/Durée/Duration: 1:10
Europese première/Première européenne/European première

Een visuele encyclopedie van de dans, een inventaris van alledaagse en artistieke bewegingen: dat heeft choreografe Lynda Gaudreau (Québec) voor ogen met Document 1, het eerste 'volume' van haar project Encyclopoedia. Op een speelse manier gaat Gaudreau op zoek naar 'definities' van bewegingen in haar eigen werk, in het werk van anderen ("Ik verzamel fragmenten uit voorstellingen waar ik van hou en vraag dan aan de choreografen of ik ze mag lenen") en in de realiteit van iedere dag.

Regie, choreografie/Direction artistique, chorégraphie/Artistic direction, choreography: Lynda Gaudreau

Dansers/Danseurs/Dancers: Sarah Doucet, Mark Eden-Towle, Sophie Janssens, Sarah Stoker
Gastkunstenaar/Artiste invité/Guest artist: Benoît Lachambre
Licht/Eclairage/Lighting: Lucie Bazzo
Muziek/Musique/Music: Rober Racine, piano (1999)
Kostuums/Costumes: Lynda Gaudreau, Carmen Alie, Denis Lavoie
Choreografiefragmenten van/Chorégraphie intégrée de/Integrated choreography pieces from: Jonathan Burrows, Hands (video, 1995); Meg Stuart and Damaged Goods, No Longer Readymade (excerpts, 1993); Benoît Lachambre, Solo à la hanche (1999)
Choreografische rekwisieten van/Accessoires chorégraphiques de/Choreographic props from: Daniel Larrieu, Feutre (1999)
Interviews van/Entretiens intégrés de/Integrated interviews of: Barbara De Coninck; Jérôme Bel
Repetitoren/Répétitrices/Rehearsal directors: AnneBruce Falconer, France Roy
Originele videografie/Réalisation vidéographique originale/Original videography (1999): Marlene Millar, Philip Szporer, Lynda Gaudreau
Videografie/Réalisation vidéographique/Videography Hands (1995): A Dance film by Jonathan Burrows, Adam Roberts and Mateo Fargion
Muziek/Musique/Music Hands: Mateo Fargion
Muziek/Musique/Music No Longer Readymade (excerpts, 1993): Hahn Rowe
Uitgeleend met toestemming van/Prêtée avec l'aimable autorisation de/Used with kind permission from: The Arts Council of England

Productie rekwisieten/Réalisation des décors/Props production: Manoeuvre Montréal

Klanktechnieker/Ingénieur du son/Sound engineer: Dino Giancola
Technisch directeur/Directrice technique/Technical director: Sandrine Beauchamp
Productieassistent/Assistant de production/Production assistant: Mark Eden-Towle
Productie/Production: Compagnie De Brune (Montréal)
Coproductie/Coproduction: Festival international de nouvelle danse (Montréal), the National Arts Centre (Ottawa)
Project partners/Partenaires du projet: Théâtre de la Ville (Longueuil, Québec), Centre chorégraphique national de Tours (France)
Lynda Gaudreau was in residentie bij de studio's van La La La Human Steps gedurende het seizoen 1998 - 1999/Lynda Gaudreau était artiste en résidence aux studios de La La La Human Steps pour la saison 1998 - 1999/Lynda Gaudreau was Artist in Residence at the studios of La La La Human Steps during the 1998 - 1999 season

Dank aan/Remerciements/Acknowledgments: Charmaine LeBlanc, Julia Carruthers, Jonathan Burrows, Jérôme Bel, Barbara De Coninck, David Metcalfe, BBC, Lattitude Nord and Armand Vachon.
Lynda Gaudreau dankt de dansers en Mark Eden-Towle en Sarah Doucet voor hun hulp bij het creatieproces/Lynda Gaudreau remercie les danseurs ainsi que Mark Eden-Towle et Sarah Doucet de leur assistance au processus de création/Lynda Gaudreau would like to thank the dancers and Mark Eden-Towle and Sarah Doucet for their assistance in the creative process

Presentatie/Présentation/Presentation: KunstenFESTIVALdesArts
Compagnie De Brune krijgt financiële steun van/reçoit l'aide financière de/receives the financial assistance of: The Canada Council for the Arts, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal, le Conseil régional de développement de l'île de Montréal.

Back to top

" Ik zie het lichaam als materie die beweegt, draait en buigt. Mijn belangrijkste interesse als choreograaf is het decoderen van het lichaam als cultuur." Met haar keuze voor de abstractie heeft Lynda Gaudreau een heel eigen plaats in het danslandschap van Québec. Naast filosofie en kunstgeschiedenis studeerde zij klassiek ballet en moderne dans. Lynda Gaudreau ziet zichzelf als anatomist van de beweging, als een architect van het menselijk lichaam. Van 1992 tot 1997 vindt zij onderdak bij Klapstuk te Leuven. De titels van twee van haar Leuvense dansproducties, Constructie (1994) en Anatomie (1995), verwoorden op zich reeds een esthetisch programma.

Met haar duidelijk gearticuleerde bewegingstaal, gebaseerd op de codes van haar eigen lichaam, ontwerpt ze wat ze zelf "en emotionele architectuur" noemt. Anatomie ontstond uit de fascinatie voor een torso: "Toen ik die torso in de Galerij van de Griekse Oudheid in het Louvre zag, voelde ik dat ik aan mijn nieuwe creatie begonnen was. Dit lichaam zonder hoofd en zonder armen had mij in zijn ban." Gaudreau is gefascineerd door de kleinste en banaalste lichaamsbewegingen: "Het is niet zozeer het lichaam op zich dat mij interesseert, maar de beweging, de gedachte, het leven. Kunstenaars zijn allen op zoek naar iets dat zin geeft aan hun leven: het banale, datgene wat niets en alledaags lijkt, kan een wonderlijke bron van creatie zijn."

In haar choreografie Still Life n1 (1996) laat Gaudreau decor en kostuums achterwege om zich volledig te kunnen concentreren op de bewegingen van een mannelijk en een vrouwelijk lichaam rond een dissectietafel. De choreografie onderzoekt vlees, botten, spieren en gewrichtsbanden van de dansers met de perfectie van een röntgenfoto en raakt precies daardoor de emoties van de toeschouwer. De voorstelling werd omschreven "als een langzame, intense en sensuele reflectie op het menselijk lichaam."

Het is wellicht geen toeval dat deze analytische opvatting over dans en beweging Lynda Gaudreau op het idee bracht van een visuele encyclopedie, een groots en tegelijk ludiek project dat zich over vele jaren uitstrekt. "Ik hou van archivering. Mijn vader verzamelde gepassioneerd allerlei soorten encyclopediën. Ik ben een onvoorwaardelijk liefhebber van openbare bibliotheken die ik nooit nalaat te bezoeken wanneer ik in een vreemde stad kom - zoals anderen kerken bezoeken. Ze geven me een gevoel van zekerheid. Ze verbinden het heden met het verleden." Lynda Gaudreau raakte gefascineerd door het monumentale project van een universele encyclopedie van Diderot en D'Alembert tijdens de Verlichting. Niet langer gedreven door een humanistisch streven om alle kennis voor iedereen toegankelijk te maken, maar evenmin ongevoelig voor de moeilijkheidgraad van de moderne dans voor het publiek, besluit zij op een speelse manier haar eigen encyclopedie op scène samen te stellen, wars van iedere systematiek of wetenschappelijke pretentie: "Het gebeurt vaak dat toeschouwers van moderne dans zichzelf schuldig voelen omdat ze er niets van begrijpen. Er valt echter niets te begrijpen. Het is er gewoon. Alles kan het vertrekpunt zijn van een beweging: de compositie van een boeket bloemen, de lijnen en de hoeken van een tekening van een nijptang, van een schroef, van een katrol of een aambeeld, het traject dat een wollen draad aflegt bij het breien van een trui...."

Als vertrekpunt voor Document 1 neemt Lyndra Gaudreau drie 'lemmata': hand, arm, en voeten. Haar persoonlijke definitie vult ze aan met citaten van andere hedendaagse choreografen: "Ik verzamel fragmenten uit voorstellingen waar ik van hou en vraag dan aan de choreograaf of ik ze mag lenen." Die bewegingen worden op scène aangevuld met videofragmenten uit dansvoorstellingen of met opnames van alledaagse bewegingen van joggers of spelende kinderen. De ontmoeting met componist Robert Racine is van groot belang voor het project. Racine exposeert in Montréal muziekpartituren die geïnspireerd zijn op het woordenboek Le Petit Robert... Meer dan toeval. Lynda Gaudreau vraagt hem om muziek te componeren op basis van de definities van 'hand, arm en voeten'. Racine kent aan iedere lettergreep van de definities een noot toe. In de periode van het Festival werkt Lynda Gaudreau bij Dans in Kortrijk aan Document 2.

De encyclopedie van Gaudreau is nieuw in haar soort: niet in boekvorm, noch op CD-Rom te verkrijgen. Door de combinatie van dans, video, tekst, muziek, fotografie, installaties,... wordt de Encyclopoedia een theaterlaboratorium van speelse en onverwachte ontmoetingen.

Back to top