De retour aux bains… 100 rencontres Bruxelles

3.4.5.6.7/05 > 20:00
Duration: +/- 135’ (s.r.)

‘Ik wil graag binnen één project verschillende artiesten confronteren met heel eigen, nieuwe visies.

Niet alleen dansers waarmee ik reeds werkte, maar ook andere artiesten die me boeien. Alle deelnemers in 100 Rencontres staan er met hun eigen creatie en kunnen ook deelnemen aan de interventie van anderen. Ikzelf zal het geheel vormgeven en stroomlijnen, en choreografische structuren uitwerken waarop de anderen kunnen inpikken. Het publiek kan zich vrij door alle modules heen bewegen: het heeft wel iets weg van een kunstgalerij.’

(Benoît Lachambre)

Idee & Algemeen concept:

Benoît Lachambre

Artistieke assistente:

Marie-Andrée Gougeon

Installatie- en interventiemodules:

Martin Bélanger, joe hiscott, Benoît Lachambre, Jorge Leon, Sheila Ribeiro, Pierre Rubio, Isabelle Schad, Georges Stamos, Julie Andrée T.

Performers:

Martin Bélanger, Kate Denborough, Jean Jauvin, Benoît Lachambre, Sheila Ribeiro, Pierre Rubio, Isabelle Schad, Georges Stamos, Varinia Canto Vila*, Minna Kiper*, Sandy Williams*, Andros Zinsbrowne*, Angela Muller*

(*) Uitgenodigde stagiaires

Geluid:

Laurent Maslé, David Kilburn

Licht:

Jean Jauvin

Uitwerking en realisatie van de installaties:

Louis-Philippe St-Arnault

Benoît Lachambre en de creatieploeg danken van harte de school P.A.R.T.S. voor haar medewerking, de plastisch kunstenaar Lawrence Malstaf, en Valérie Plouchart.

LA COMPAGNIE PAR B.L.EUX
Artistiek Directeur:

Benoît Lachambre

Leiding projecten:

Lys Stevens

Agentschap verspreiding:

Marie-Eve Jirat (Diagramme gestion culturelle)

Administratie:

Claudia St-Georges (Diagramme gestion culturelle)

Directeur Techniek en Productie voor 100 Rencontres:

Louis-Philippe St-Arnault

Tourmanagement for 100 Rencontres:

Marie-Andrée Gougeon

Coproductie :

par b.l.eux (Montréal), Parc de la Villette - Résidences d'Artistes (Paris), Le Quartz - Scène nationale (Brest), KunstenFESTIVALdesArts (Bruxelles/Brussel), Festival Montpellier Danse 2003 (Montpellier)

Accueil en résidence & partenaire/Kunstenaar in residentie bij & partner/Artist in residence at & partner:

Société des arts technologiques (Montréal)

Het gezelschap par b.l.eux wordt gesteund door:

Le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada

Met de steun van:

Délégation générale du Québec à Bruxelles, MAECI, Ambassade du Canada

Presentatie:

Les Bains::Connective, KunstenFESTIVALdesArts

Back to top

Een performance in verschillende modules onder artistieke leiding van Benoît Lachambre

‘Ons project bestaat uit een reeks onafhankelijke modules, gecreëerd door verschillende kunstenaars. We willen onze artistieke zekerheden in vraag stellen door de onderlinge confrontatie van onze respectieve visies. We exploreren het concept van de ontmoeting, haar beweeglijkheid en gevoeligheid, en de uitwisseling die eruit voortvloeit. Dit is geen dansvoorstelling of -spektakel, maar vóór alles een choreografische ervaring die dansers en publiek samen beleven. Tijdens de voorstelling nodigen we de toeschouwers uit om in alle vrijheid hun eigen voorstelling uit te vinden. Ze bepalen zelf de volgorde van de modules waarlangs hun ontdekkingstocht hen leidt, hoe lang en hoe aandachtig ze willen toekijken en welk standpunt ze willen innemen.’

Benoît Lachambre en zijn medewerkers

De installatie- en interventiemodules en hun makers

L’œuf Martin Bélanger

Un drap joe hiscott

Big B Benoît Lachambre

La table réseau * Benoît Lachambre & David Kilburn

Backrooms Jorge Leon

Pay Here

Le premier VRAI clone humain Sheila Ribeiro

Les Maris Honnêtes / Marions Nettes

La forêt transparente

The band

La danse

Le volume ingérable #1 Pierre Rubio

Put Your Head Off Isabelle Schad

L’appartement… Nous sommes tous des prostitué(e)s * George Stamos

Le Corridor Julie Andrée T.

* In de constructie van deze modules worden elementen gebruikt die oorspronkelijk voor andere evenementen gecreëerd werden door de visueel artiest Lawrence Malstaf, -

The Water fait mal

van Benoît Lachambre ;

the Sauna in Exile watertub

van Lawrence Malstaf. L’Œuf

L’Œuf is een installatie die de fysieke nabijheid van een ontmoeting tussen twee personen reorganiseert. L'Œuf (Het Ei) wordt beschut door een tent die er de uitbreiding van is en die dienst kan doen als kruispunt, wachtzaal of dameskapsalon. Wie in het ei woont, bevindt zich in een heel bijzondere positie. Zijn relatie met de ander is gebaseerd op een bepaalde toestand, een bepaald standpunt: hij heeft iets weg van een helderziende, een Pythia. - Martin Bélanger

Un drap

Het virtuele, werkelijkheid en interpretatie vermengen de onzichtbare elementen in deze ontmoeting tussen het ‘zelf‘ van de toeschouwer en de opeenstapeling van ‘zelven’, teweeggebracht door de visuele projectie van verschillende lichamen, denkbeeldige ruimtes en onderbewuste verwijzingen naar het leven en de dood, alsook door het effect op het lichaam van al het voorgaande. - joe hiscott

Big B

Wanneer wordt een toeschouwer ‘een toeschouwer’? Waar en hoe plaatst hij zich ten opzichte van het voorwerp, en verandert hij op drastische wijze een relatie en zijn toegankelijkheid tot de communicatiedynamiek? Big B verschaft de performer een ‘werktuig’ dat afhankelijkheid veroorzaakt en zich aan hem vastklampt als een ambivalente nier. De fysieke band is technologisch, het voorwerp is een poëtische prothese.- Benoît Lachambre

La table réseau

Aan de ‘Table réseau’ (netwerktafel), een uitwisselingsplek voor het publiek, kan je op een ‘andere’ manier luisteren naar de algemene soundscape. Het publiek wordt omgeven door opnames van geluiden uit de omgeving en wordt uitgenodigd om te de dialoog aan te gaan en collectief te componeren.

Backrooms

Toen Benoît me uitnodigde om deel te nemen aan zijn project, heb ik hem een aantal foto’s getoond die gemaakt werden in ‘dark rooms’. Deze ruimtes zijn bijzonder geschikt om, in het donker en volledig anoniem, onze lichamen te verstrengelen en seks te hebben. 100 ontmoetingen, 100 ontmoetingsplaatsen. Welke ontmoetingen? Deze beelden, geprojecteerd in een diashow, zullen misschien iets oproepen, iets van het lichaam dat op het spel staat…- Jorge Leon

Pay Here & Le premier VRAI clone humain

Heb vertrouwen, doe een wens, heb geduld of wees VIP bij Pay Here.

Le premier VRAI clone humain is een half-ludiek, half-melancholisch concept, geïnspireerd op de discussie rond het klonen. - Sheila Ribeiro

Les Maris Honnêtes / Marions Nettes. La forêt transparente. The band. La danse. Le volume ingérable #1

Aan de hand van deze modules gaan we op zoek naar de identiteit tijdens nieuwe ontmoetingen. De performer verwerpt wat we denken te moeten doen of zijn, en stelt voor om onze identiteit constant te hernieuwen, te hermaken, bij te werken; een identiteit met een duizelingwekkende beweeglijkheid – veeleer dan een verstard masker, comfortabel onbeweeglijk en veilig vastgemaakt.- Pierre Rubio

Put Your Head Off

Dit werk wil de breuken definiëren in de verborgen onderdelen van het lichaam, evenals zijn reële en geprojecteerde voorstellingen. De ontwikkeling onderzoekt het denkbeeldige, zowel van het reële als van het concrete.- Isabelle Schad

L’appartement… Nous sommes tous des prostitué(e)s

Appartementen en lichamen worden gewoonlijk beschouwd als privaat terrein, gescheiden van openbare of commerciële ruimtes. L’appartement stelt deze scheiding in vraag. Het voyeurisme, de interactiviteit, de verwijzingen naar lichamelijke veranderingen en s(t)imulatie komen één voor één naar voor om de idee op te roepen dat een levende huid of een huis eveneens open markten of handelsruimtes kunnen zijn. - George Stamos

Le corridor

Een gang is een ruimte waardoorheen men zich verplaatst, een overgangsruimte. De voornaamste functie is doorgang te bieden naar een andere plaats. Le corridor is in dit geval een doorgangsruimte zonder uitgang. Een ontmoetingsplaats waar geluid en beeld, de geschiedenis en het alledaagse samenwonen. Wie deze plaatsen wil verlaten, moet eerst op zijn stappen terugkeren, zijn eigen parcours terug aflopen, zijn eigen kleine geschiedenis.- Julie Andrée T.

Geluid

Elke module produceert zijn eigen geluiden in de voorstellingsruimte. Voor 100 rencontres heb ik een audio-omgeving willen creëren waar alle modules aan deelnemen, zonder evenwel hun eigenheid te verliezen. Het geluid moet aanleiding geven tot de ontmoeting tussen alle individuen, zowel toeschouwers als performers. - Laurent Maslé

Het geluid zoeken, grijpen en doen circuleren om het daarna te doen beluisteren. Geluidsruimtes creëren en articuleren die de intimiteit van de ontmoeting in de hand werken. Iedereen begeleiden op zijn weg naar het nieuwe of naar ‘de andere’, aan de hand van het geluid. - David Kilburn

Licht

Het lichtconcept stelt een dubbele relatie met de ruimte voor: een exploratie van het samengaan van enerzijds de objectieve verlichting voor de ruimte waarin we ons bevinden en anderzijds de subjectieve verlichting voor de verschillende modules die vertoond worden. Die dubbele verhouding van het licht in het geheel van de ruimte geeft de suggestie van een coherente en autonome ontmoetingsruimte in jezelf. - Jean Jauvin

Back to top