A night on the multiplicities of 1968

    19/05  | 20:00

€ 14 / € 11 (-25/65+)
EN

In het kader van The May Events @ INSAS, 16>20/05

Wat van 1968 verdient vandaag, vijftig jaar later, nog onze aandacht? Het was het jaar waarin radicale veranderingen plaatsvonden over de hele wereld: terwijl men in Parijs op straat kwam voor individuele vrijheden, verpletterden tanks de breed gedragen hervormingen in Praag. In Nigeria werden gemeenschappen verwoest door burgeroorlogen en in de Verenigde Staten bereikte de burgerrechtenbeweging een hoogtepunt. BAK, basis voor actuele kunst organiseert een ‘performatieve conferentie’ als onderdeel van de serie Propositions for Non Fascist Living. De bijeenkomst herleest de complexiteit van de wereldwijde erfenis van 68. Het combineert performatieve interventies met muziek, een lezing, een VJ-gesprek en een intieme discussie tijdens een filmvertoning. First Person Plural biedt inzichten in het complexe verloop van 1968, zoekt naar onderlinge verbanden en vindt hierin een gemeenschappelijk verlangen om – al is het slechts tijdelijk – te bouwen aan een ander ‘wij’: een collectieve, eerste persoon meervoud.

PROGRAMMA

20.00—21.00
Sepake Angiama met Karina Griffith, Born in Flames (1983)
filmvertoning met live commentaar en gesprekken

Precies zoals je tijdens een avondje bioscoop gestoord wordt door de opmerkingen van je buurman over de film, levert docent, curator en BAK 2017–2018-lid Sepake Angiama live commentaar tijdens een vertoning van de film Born in Flames (1983), geregisseerd door Lizzie Borden. De film draait om thema's zoals feminisme, genderpolitiek, ras, surveillance en politiegeweld: dezelfde onderwerpen die ook de basis van de gesprekken vormen. 

21.00—21.20 / 22.00—22.20
Ola Hassanain, Unscripted Public
installatie met videoprojectie, theeset en performance

Op 1 september 1967 vaardigden acht landen van de Arabische Liga de Resolutie van Khartoem uit met zijn bekende "drie nees": nee aan vrede met Israël, nee aan de erkenning van Israël, nee aan onderhandelingen met Israël. BAK 2017–2018-lid Ola Hassanain vertrekt van een tekst die de politieke onrust in Soedan in de nasleep van de Resolutie beschrijft en ontwikkelt een installatie en performances die de historische protesten met hun hedendaagse equivalenten in verband brengen: de betogingen tegen de regering, die vaak met extreem geweld worden neergeslagen. Unscripted Public verkent gendergerelateerde geografieën en subjectieve herinneringen van het gebruik van publieke ruimtes in Khartoum en brengt politieke gedichten die de publieke ruimte opnieuw als plaats voor verzet en geïmproviseerde politieke actie opeisen. 

21.20—22.00
Otobong Nkanga, After First Light A Story to Tell
lezing-performance

BAK 2017–2018-lid Otobong Nkanga doet een beroep op verhalen, voorwerpen en stemmen om de geschiedenis te doen herleven. Nkanga geeft narratieve duiding bij een reeks specifieke objecten en toont de verwevenheden tussen historische gebeurtenissen en persoonlijke getuigenissen en ontmoetingen. 

22.20—23.00
Quinsy Gario, …; speaking of borders
lezing-performance met Jörgen Gario, Gloria Holwerda-Williams en Shaka Jean-David

BAK 2017–2018-lid Quinsy Gario presenteert een lezingperformance waarin de studentenprotesten van januari 1968 verbonden worden met de globale raciale emancipatie die zich tijdens de jaren 60 voltrok. Het stuk vertrekt van een foto van Ron Kroon, die op 18 januari 1968 in de Leuvense Muurkrant verscheen met de studentenleuze: “Leuven moet een 2e Detroit worden!” De verwijzing naar de weerstand van zwarte Amerikanen tegen het politiegeweld in Detroit in 1967 plaatst de Leuvense protesten niet alleen binnen de context van studentenopstanden in Europa maar ook binnen een expliciet antiracistische en antikoloniale cultuur. De diepgaande internationale implicaties van de opstand worden verkend in een lezingperformance die zich toespitst op taalgebruik, koloniaal geweld, religie en de politieke rol van archieven.

23.10—23.40
Wendelien van Oldenborgh and Charl Landvreugd, Conversational Tones
muzikale en visuele veldslag

Zonder afbreuk te doen aan verschillen, contradicties of afstanden voeren kunstenaar Charl Landvreugd en kunstenaar en BAK 2017–2018-lid Wendelien van Oldenborgh een discours aan de hand van een speelse "veldslag" met muzikale en visuele interacties, die inzoomen op een breed scala aan vragen, fragmenten en keuzes uit hun specifieke idiomen – film, visuele kunst en theorie. Net zoals Mikhail Bakhtin, de Russische filosoof en criticus die de term polyfonie in de literatuur heeft geïntroduceerd, stelt: meertalige omgevingen "bevrijden mensen door een kloof tussen de dingen en hun labels te veroorzaken." Niet-equivalentie geeft geen aanleiding tot wanhoop maar is net een aansporing voor het leven.

23.45—00.45
Marinella Senatore, Protest Forms: Memory and Celebration Invites: Blu Samu, Fatoo San & Raph Stark
concert

Als onderdeel van haar lopende project Protest Forms: Memory and Celebration, dat onderzoek doet naar nieuwe manieren om het toekomstige algemeen belang veilig te stellen aan de hand van verschillende generaties die historische verwezenlijkingen met muziek vieren, nodigt Marinella Senatore de lokale rapper en muzikant Blu Samu uit voor een live optreden. Salomé Dos Santos, alias Blu Samu, is een Belgisch-Portugese rapper, componist en tolk uit de Brusselse hiphopscène. Na het concert volgt een DJ-set door Fatoo San & Raph Stark, die het evenement in een nachtelijk feest laten overgaan.

Doorlopend 
Luigi Coppola, On Evolutionary Population
site-specifieke interventie

BAK 2017–2018-lid en kunstenaar Luigi Coppola brengt zijn interesse in sociale choreografie samen met het concept van de "politieke choraliteit" – ondervertegenwoordigde gemeenschappen die een stem krijgen aan de hand van publieke kunstperformances. Deze ruimtelijke interventie, die bestaat uit tape met geschriften, maakt deel uit van zijn onderzoek naar evolutionaire bevolkingen, dat begon met de projecten van Coppola in Castiglione d'Otranto in het zuiden van Italië. Met behulp van werk over interetnische gemeenschappen door politicus en activist Alexander Langer en de evolutionaire plantenteelt van landbouwkundige Salvatore Ceccarelli creëert de kunstenaar een stervorm die door de kamer heen snijdt.

Gecureerd door BAK, basis voor actuele kunst

Met bijdragen van Quinsy Gario, Otobong Nkanga, Marinella Senatore, Sepake Angiama, Luigi Coppola, Ola Hassanian, Wendelien van Oldenborgh & Charl Landvreugd, among others

Deze performatieve conferentie is een uitbreiding van de gelijknamige tentoonstelling die gelijktijdig plaatsvindt in BAK, basis voor hedendaagse kunst (Utrecht) en gecureerd door Matteo Lucchetti (12 mei-22 juli). Proposities # 5: First Person Plural is de vijfde bijeenkomst van BAK's serie Propositions for Non-Fascist Living (2017-2020) en met deelnemers van het BAK Fellowship-programma 2017/2018.

PresentatieKunstenfestivaldesarts, INSAS

Een samenwerking van Kunstenfestivaldesarts & BAK, basis voor actuele kunst (Utrecht)

Back to top