Gregory Feldman

Willen de echte migranten nu opstaan? Actie, en hoe technocratie haar burgers passief maakt

    25/05  | 19:00

1h
EN

Gratis toegang

Als inleiding op een aantal thema’s uit Thomas Bellincks theaterstuk Simple as ABC #2: Keep Calm & Validate, zal de politieke antropoloog Gregory Feldman een lezing van een uur geven, waar hij dieper ingaat op de ideeën uit zijn publicatie We Are All Migrants: Political Action and the Ubiquitous Condition of Migrant-hood (2015).

Zie ook
Simple as ABC #2: Keep Calm & Validate

De migrant en de vluchteling figureren in de publieke opinie als de oorzaak van grote onrust. Ze worden gevreesd omwille van hun anderszijn. Ze moeten gered worden omwille van hun lijden. Ze moeten vooral geen zelfbeschikkingsrecht krijgen. We schrijven deze angst foutief toe aan de logica van de nationale soevereiniteit en rechtvaardigen op die manier ook de machteloosheid van de migrant: staten geven prioriteit aan de burgers in wiens naam ze bestaan; burgers zijn gevormd door hun cultuur; migranten hebben een andere cultuur; dus migranten zijn een bedreiging voor de burgers; dus migranten moeten ontkracht worden. Dit standpunt staat voor meer dan de xenofobe gevoelens van één persoon. Het vertegenwoordigt het uitgangspunt van het interstatelijke systeem zelf. Maar is deze conclusie niet een beetje te eenvoudig? We moeten ons afvragen of burgers niet vooral de macht hebben gewoon omdat ze burgers zijn. Als dat niet het geval is, zijn het dan wel de migranten die hen ontkrachten?

Het is veeleer de sociale verneveling die mensen ontkracht, omdat dit hen verhindert een collectieve politieke ruimte te vormen. De verneveling maakt van ons allemaal migranten: gescheiden, gedesoriënteerd, gedesillusioneerd, zonder macht en zonder rechten. Beschrijven deze woorden niet zowel burgers als migranten? Hoe komt deze verneveling tot stand? Ze is ingebouwd in de structuur van de massamaatschappij zelf – politiek, economisch en sociaal. Hierdoor worden banale administratieve processen mogelijk, zoals het beheer van ‘datasubjecten’, d.w.z. virtuele profielen van migranten en vluchtelingen die in grote databases worden opgeslagen. De administratieve logica van de technocratie oefent invloed uit op de burger. ‘Burger’ en ‘migrant’ zijn niets meer dan categorieën die het beheer van de nationale soevereiniteit vergemakkelijken.

Daarom zijn de echte migranten niet zij die geïdentificeerd worden als ‘vreemdelingen’, maar eerder de vernevelden: zij die niet samen met anderen kunnen opstaan om samen een soevereine ruimte te vormen. Het zijn echter dit soort handelingen die ons als personen sterk maken, in plaats van ons door meedogenloze categorisering onze krachten te ontnemen. Actie ondernemen als persoon verandert onze kijk op anderen (burgers en migranten) ingrijpend, omdat we met anderen als persoon moeten onderhandelen als ook wij erkend willen worden als persoon. De ruimte die uit deze woorden en acties ontstaat is een plaats waarin burgers en migranten samen bestaan, als een echte pluraliteit in plaats van als onstoffelijke categorische types, ankerloos in een zee van anderen.

Back to top

Gregory Feldman is een politieke antropoloog die vooral bezig is met de thema’s migratie en globalisering; politieke actie versus technocratisch bestuur; kritische perspectieven op veiligheid en neoliberalisme. Zijn geografische focus richt zich op Europa, en dan vooral de landen in het Middellandse Zeegebied. Feldman werkt momenteel aan een etnografisch project getiteld The ‘Gray Zone’: Human Smuggling and Police Investigations in the Mediterranean Space of Control. Zijn laatste boek heeft als titel We Are All Migrants: Political Action and the Ubiquitous Condition of Migrant-hood (Stanford University Press 2015). Eerder publiceerde hij The Migration Apparatus: Security, Labor, and Policymaking in the European Union (Stanford University Press 2012).

Back to top