Eléments de description non-critique

5, 12, 19/05 > 22:00
9, 16, 23/05 > 19:00
Cosy Media

26/05 > 22:00
Halles de Schaerbeek
Language: FR

In mei 2001 slaan François Hiffler en Pascale Murtin hun tenten op in Brussel. Hun zelfontworpen methode van "de niet-kritische beschrijving" getrouw, observeren zij Brussel en het KunstenFESTIVALdesArts. Iedere woensdag en zaterdag brengen zij publiekelijk verslag uit van hun bevindingen. Voor de toeschouwers een unieke confrontatie met hun eigen persoonlijke ervaringen. Het raster van de presentatie ligt vast, maar de invulling ervan is afhankelijk van de gebeurtenissen, de ontmoetingen en de voorstellingen. "In het beste geval biedt Eléments de description non-critique (Elementen van een niet-kritische beschrijving) een niet-getrouwe, toevallige en geenszins sarcastische weerspiegeling van de maand mei 2001 in Brussel", aldus Hiffler & Murtin. Gedurende drie weken een speels en verrassend ‘wordt vervolgd’.

Concept: Grand Magasin

Avec/Met/With: Pascale Murtin & François Hiffler (réceptionnistes/onthaalpersoneel/receptionists), Bettina Atala (correspondant spécial/speciaal correspondent/special correspondent) et quelques autres contemporains/en enkele andere tijdgenoten/and a few other contemporaries

Production/Productie/Production: Grand Magasin (Paris), KunstenFESTIVALdesArts

Avec le soutien de/Met de steun van/Supported by: l'Association Française d'Action Artistique et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Bruxelles

Présentation/Presentatie/Presentation: KunstenFESTIVALdesArts

Back to top

"Sinds 1982 pretenderen wij, ondanks en dankzij een quasi totaal en gecultiveerd gebrek aan kennis van theater, dans en muziek, de voorstellingen te maken waarvan we dromen. In dat opzicht zijn ze zeer geslaagd en ontroeren ze ons. Het is onze ambitie te geloven dat het mogelijk is om dat enthousiasme met anderen te delen." Aan het woord zijn Pascale Murtin en François Hiffler, samen Grand Magasin. Sinds de oprichting van Grand Magasin hebben Murtin en Hiffler voorstellingen gemaakt volgens de stelregel: "De onbekwaamheid als motor en de onwetendheid als methode".

Met die artistieke levensfilosofie slaan zij in mei 2001 tijdens het KunstenFESTIVALdesArts hun tenten op in Brussel. Murtin en Hiffler worden uitgenodigd om Brussel en het festival te observeren. Elke woensdag en zaterdag van het festival zullen zij ‘elementen van een niet-kritische beschrijving’ presenteren bij wat ze in de voorbije dagen gezien hebben. De niet-kritische beschrijving is een zeer persoonlijke en ongebruikelijke methode om de omgeving te observeren. Het raster van de methode ligt vast maar de invulling ervan is afhankelijk van de dagelijkse gebeurtenissen in Brussel, de ontmoetingen en de geziene voorstellingen.

"– Omdat we de onbekwaamheid als motor en de onwetendheid als methode aanhangen, is het erg delicaat onszelf als overtuigde critici te gedragen. We zijn er niet mee bezig om intelligent en scherpzinnig over te komen of om door te gaan voor onbevangen chroniqueurs of prettige dwarsliggers.
– We wantrouwen de parodie.
– We zijn slechte toeschouwers met weinig empathie. Veel voorstellingen bijwonen in een korte periode vinden we uitputtend en afstompend.
– We houden veel van Brussel.
– Is het mogelijk om een niet-kritische beschrijving van voorstellingen te ontwikkelen zonder een oordeel te vellen? Ingaan op de duur van de voorstelling, het aantal, de lengte, het gewicht van de personages, de prijs van de plaatsen, de ruimte waarin gespeeld wordt...
– Een ander aspect van de niet-kritische beschrijving: een overzicht van wat er hetzelfde ogenblik elders gebeurt en, meer algemeen, een meditatie over het aantal evenementen die tegelijkertijd met die van het festival plaatsvinden.
– Een interessant objectief: een voorstelling die zich voortdurend transformeert in functie van de context.
– Een uitdaging voor ons: onszelf snel aan de omstandigheden aanpassen, terwijl we weten dat we erg traag zijn met een gevat antwoord, een reactie, en in het algemeen, met het maken van onze meesterwerken."

Grand Magasin heeft zo zijn eigen logica. ‘2 + 2 = 4’, maar in Nos oeuvres complètes (1998) tonen Murtin en Hiffler aan dat ‘1000 + 3 + 45 = 1345’ even goed kan. Zelfs de dagen van de week kunnen op 5039 andere manieren gecombineerd worden.

"Pascale: De maand mei zal voor ons, net zoals voor de toeschouwers, een ontdekking zijn.
François: Elementen van een niet-kritische beschrijving zal er een ongetrouwe, toevallige en geenszins sarcastische weerspiegeling van zijn.
Pascale: In tegenstelling tot onze gewoonte, hebben we niet alles vooraf vastgelegd. We hebben er ons toe beperkt een aantal pistes uit te tekenen en instrumenten te verzamelen om de gebeurtenissen op onze manier te beschrijven...
François: een aantal codes en een alfabet, die persoonlijk, willekeurig en zeker niet universeel zijn, zullen worden tentoongesteld.
Pascale: Het risico toelaten, deuren en vensters wijd openzetten, is voor ons een nieuwe uitdaging...
François: We zullen bezorgd zijn over hetgeen zich buiten afspeelt.
Pascale: Heeft hetgeen ver weg gebeurt een effect op hetgeen hier gebeurt? Een dergelijke bezorgdheid kan zwemen naar paranoia...
François: Het kan een plezier zijn...
Pacale: een ontsnapping.
François: Er zijn nog andere huizen dan het huis waarin we ons bevinden...
Pascale: en het is niet omdat we een uur samen doorbrengen dat de wereld ophoudt met draaien."

Back to top