Cabaret Crusades: The Secrets of Karbala

    06/05  | 21:00
    08/05  | 15:00

€ 8 / € 6
2h
Arab > EN

Wael Shawky is een internationaal gelauwerd kunstenaar en filmmaker die in zijn werk focust op historische kantelmomenten in de Arabische samenleving. Met de animatiefilmtrilogie Cabaret Crusades tekent de Egyptenaar een historische tijdslijn van de kruistochten vanuit het oogpunt van de Arabieren. Het Kunstenfestivaldesarts toont dit jaar het laatste deel van dit epische drieluik. The Secrets of Karbala vangt aan bij de veldslag van Karbala in het 7de-eeuwse Irak. Wael Shawky stelt scherp op de historische machtsstrijd tussen sjiieten en soennieten binnen de islam en neemt ons daartoe mee op een tijdreis naar middeleeuwse steden als Aleppo, Damascus en Bagdad. Door de gebeurtenissen te laten naspelen door handgeblazen glazen marionetten toont Shawky ons hoe de geschiedenis zoals we die kennen zowel breekbaar als onwerkelijk is. Wie heeft de touwtjes in handen? Cabaret Crusades is gekunsteld miniatuurtheater dat van historische gebeurtenissen haast surreëel drama maakt. Een fijngevoelige en scherpzinnige les in geschiedschrijving.

Een film van
Wael Shawky

Stemmen
Aida Fahmy, Mahmoud Masaoud, Khaled al-Zahaby, Adel Khalaf, Amed Khalil, Tarek Ismail, Jehad Abo al-Enein

Onder leiding van
Ibrahim Baalousha

Klank
Mahmoud Shaaban, Hakim Studio

Productiemanagement
Ahmed Zayan, Fig Leaf Studio

Presentatie
Kunstenfestivaldesarts, Les Brigittines

Productie
Qatar Museums Authority (QMA), Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Met de steun van
Kulturstiftung des Bundes

Postproductie met de steun van
Film und Medien Stiftung NRW

Sponsor
Venetia Studium

Back to top

Cabaret Crusades: The Secrets of Karbala

Sinds 2010 werkt Wael Shawky aan een kroniek van de kruistochten. Het project, getiteld Cabaret Crusades, is een filmcyclus met drie hoofdstukken, die elk een beschrijving geven van de verschrikkingen van deze destructieve godsdienstoorlogen. De personages, muziek en scenografie zijn met de grootste zorg uitgevoerd. Wat Cabaret Crusades uniek maakt, is de uitbeelding van de personages. Wael Shawky gebruikt handgemaakte marionetten om de verhalen van zowel de daders als de slachtoffers van de religieuze strijd tijdens de Middeleeuwen te vertellen.

Het derde en laatste hoofdstuk, The Secrets of Karbala, vangt aan bij de breuk tussen sjiieten en soennieten in de islam naar aanleiding van de Slag bij Karbala. Daarna verschuift de focus naar het schisma tussen orthodoxe en katholieke christenen tijdens de Vierde Kruistocht (1202-1204). Met deze bijzondere film wil Wael Shawky de kwetsbaarheid van de mensheid illustreren. Hij creëerde meer dan 200 marionetten en beeldjes in Muranoglas: sommige in de vorm van dieren, andere verminkt, alle getuige van de groteske wreedheid van de oorlog. Hoewel het de poppen geheel aan dramatisch geheugen ontbreekt, wordt de toeschouwer gegrepen door hun lege maar beklijvende uitdrukkingen.

De slag bij Karbala

De Slag bij Karbala vond plaats op 10 Muharram, in het jaar 61 AH (Anno Hegirae) van de islamitische kalender (10 oktober 680 n.Chr.) in Karbala,in het huidige Irak. De strijd vond plaats tussen een kleine groepaanhangers en familieleden van Mohammeds kleinzoon, Husayn ibn Ali,en een groter militair detachement van de strijdkrachten van Yazid I, deOmajjadenkalief.

Toen Muawiyah I stierf in 680, zwoer Husayn geen trouw aan zijn zoon, Yazid I, die door Muawiyah tot Omajjadenkalief was benoemd, en beschouwde deze actie als de schending van het Hasan-Muawiyaverdrag. De aanhangers van Kufa stuurden brieven naar Husayn, waarbij ze zijn hulp inriepen en hun trouw aan hem zwoeren, hoewel ze hem later niet zouden steunen. Tijdens de reis van Husayn naar Kufa werd zijn karavaan nabij de plaats Karbala onderschept door het leger van Yazid I. Hij werd gedood en onthoofd in de Slag van Karbala door Shimr Ibn Thil-Jawshan, samen met het grootste deel van zijn familie en metgezellen, met inbegrip van Husayns zes maanden oude zoontje, Ali al-Asghar ibn Husayn. De vrouwen en kinderen werden meegenomen als gevangenen.

De doden van de Slag bij Karbala worden door zowel soennitische als sjiitische moslims als martelaren beschouwd. De strijd heeft een centrale plaats in de sjiitische geschiedenis en traditie en wordt vaak verhaald in de sjiitische islamitische literatuur. De Slag bij Karbala wordt herdacht tijdens een jaarlijkse periode van 10 dagen die elke Muharram wordt gehouden door sjiieten en alevieten, met als hoogtepunt de tiende dag, bekend als de Dag van Ashura. Sjiieten herdenken de gebeurtenissen door rouw, het houden van openbare processies, het organiseren van Majlis, het slaan op de borst en in sommige gevallen zelfkastijding. Veertig dagen na Ashura rouwen sjiieten om de dood van Husayn ibn Ali in een herdenking genaamd Arba’een.

Back to top

Wael Shawky (1971) is een Egyptische kunstenaar die woont en werkt in Alexandrië. Met behulp van uiteenlopende media, waaronder film, tekening, fotografie en performance, onderzoekt en analyseert hij reële en fictieve geschiedenissen en vertelsels uit de Arabische wereld. Zijn cyclus Cabaret Crusades ging in 2010 van start en bestaat uit reeksen tekeningen van objecten. De kerngedachte achter dit project is het analyseren van de geschiedschrijving. Shawky put uit een breed gamma van inspiratiebronnen om met name de geschiedenis van de kruistochten op een nieuwe manier te benaderen en uit te beelden. De films Cabaret Crusades: The Horror Show File en Cabaret Crusades: The Path to Cairo werden op het Kunstenfestivaldesarts en op dOCUMENTA (13) vertoond, evenals in verscheidene internationale kunstencentra, theaters en musea.

Wael Shawky op het Kunstenfestivaldesarts
2011: Cabaret Crusades: The Horror Show File
2012: Cabaret Crusades: The Path to Cairo

Back to top