Theater, dans, performance, beeldende kunst: het Kunstenfestivaldesarts is een groot en warm feest van de kunsten vandaag. Elk jaar in mei, in theaters en op verrassende plekken. In het diverse Brussel, een plaats voor ontmoetingen met kunstenaars uit de hele wereld die ons een andere blik op de wereld gunnen. Iedereen welkom!

Missie

Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal festival van de hedendaagse creatie: theater, dans, performance, film en beeldende kunst komen er aan bod. Het vindt elk jaar plaats in mei, gedurende drie weken, in een twintigtal Brusselse theaters en kunstencentra en op verrassende plekken in de stad.

Het Kunstenfestivaldesarts toont een staalkaart van kunstwerken door Belgische en internationale kunstenaars, eigenzinnige creaties waaruit een persoonlijke visie op de wereld van vandaag spreekt. De kunstenaars wensen die visie te delen met toeschouwers die bereid zijn hun eigen perspectief in vraag te stellen.

Het Kunstenfestivaldesarts is een kosmopolitisch stadsfestival. We maken deel uit van een breed en complex netwerk dat culturele, staats-, taal- en andere grenzen steeds verder doet vervagen. De stad is de omgeving bij uitstek waarin deze kosmopolitische samenleving zichtbaar wordt.

Het Kunstenfestivaldesarts vindt plaats in Brussel, de enige Belgische stad waar de twee grote gemeenschappen van het land samenleven. Door de medewerking van tal van Vlaamse en Franstalige instellingen draagt het festival als tweetalig project fundamenteel bij aan de dialoog tussen de verschillende gemeenschappen in de stad.

Het Kunstenfestivaldesarts organiseert ook een reeks ontmoetingen en workshops waarmee het zijn artistiek project doet doordringen tot in het hart van de stad en haar inwoners.

Historiek

Sinds 1994 vindt het Kunstenfestivaldesarts jaarlijks plaats in mei, drie weken lang, op een twintigtal locaties in Brussel.

Steun een kunstenaar

Artistieke creatie stimuleren is de eerste missie van het Kunstenfestivaldesarts. Met jouw steun kunnen we een stap verderzetten in de realisatie van deze ambitie. Elk jaar ondersteunen de Friends de creatie van een nieuw werk, waarvan het resultaat te zien is op het festival.