What We Leave Unsaid

  13/05  | 10:00 - 18:00
  14/05  | 10:00 - 18:00
  15/05  | 10:00 - 18:00
  16/05  | 10:00 - 18:00
  17/05  | 10:00 - 18:00
  18/05  | 10:00 - 18:00
  19/05  | 10:00 - 18:00
  20/05  | 10:00 - 18:00
  21/05  | 10:00 - 18:00

€ 120
EN

Het CIFAS vraagt elk jaar aan een kunstenaar van het Kunstenfestivaldesarts om zijn manier van werken te delen met een groep professionele theatermakers en schrijvers. Dit jaar leidt Amir Reza Koohestani een workshop over wat niet gezegd wordt.

Een activiteit van CIFAS
Doelgroep acteurs, performers, theatermakers, schrijvers, ...
Inschrijving aanvraag bezorgen aan cifas@cifas.be voor 25 april
In samenwerking met La Bellone

Zie ook
Hearing