"Als de werkelijkheidszin bestaat, moet de MOGELIJKHEIDSZIN ook bestaan" ("S'il y a un sens de réalité, il doit y avoir un sens de POSSIBILITE.")